Ny artikel om patienters perspektiver på årsager til sygdom og veje til helbredelse

Lektor, cand. mag., ph.d. ved Roskilde Universitet Tove Elisabeth Kruse publicerede i december 2009 resultatet af sit seniorforskerprojekt med følgende artikel: Sygdomsfortolkning og historiebrug. Et patientperspektiv på årsager til sygdom og veje til helbredelse. Bibliotek for Læger, 2009, årgang 201, s. 432-459. Læs hele artiklen her. Abstract: Undersøgelsen viser, at patienter med egen sygdom som udgangspunkt udfører […]

Religionspsykologisk fagkonference i Norge, 6-7 maj 2010

Religionspsykologisk senter i Sykehuset Innlandet, Kreftforeningen Innlandet og Norsk religionspsykolgisk fagforum (NRF) arrangerer dette års norske religionspsykologiske fagkonference: Kropp og sjæl i behandling og rehabilitering. Om eksistensielle temaers uttrykk og funksjon hos mennesker med sykdom og helseplager, 6.-7. maj 2010. Pdf-brochure kan downloades her. For flere informationer se: http://www.religionspsykologi.no/

Religionspsykologisk center i Norge

Sygehuset Innlandet, Norge, har etableret Nordens første religionspsykologiske center. Det nystartede center har som opgave “å styrke den kliniske kompetansen i forholdet til religion, livssyn og eksistensielle spørsmål. Dette skal blant annet skje gjennom forskning, fagutvikling, undervisning og veiledning.” Se centrets hjemmeside her: www.religionspsykologi.no/ Centret har også et ph.d.-netværk, hvor religionspsykologer fra forskellige akademiske institutioner […]

Modum-Bad-klinikken Norge

Hjemmesiden for Modum Bad-klinikken og for Modum-Bad-Gordon Johnsens stiftelse er relevant at kigge på for netværkets medlemmer: www.modum-bad.no, idet klinikken og stiftelsen bl.a. initierer og huser konferencer og kurser med fokus på religionspsykologi, eksistentielle og religiøse temaer, bl.a. denne allerede afholdte nordiske konference. Modum Bad Klinikken er oprettet i 1957 og er en landsdækkende institution for behandling […]

Ny ph.d.-afhandling om københavnernes tro

Religionssociolog Ina Rosen har netop færdiggjort sin ph.d.-afhandling ved Lunds Universitet, der undersøger københavnernes forhold til tro og religion. Hun har interviewet 12 grupper med tre informanter i hver gruppe om deres religiøse ståsted. Data er samlet i bogen “Jeg er troende, men i hvert fald ikke religiøs.” Ina Rosens forskning viser, at de fleste […]

Cancer patients’ existential concerns – Seminar 2

Kurset Cancer patients’ existential concerns – seminar 2 finder sted d. 29.-30. oktober 2009. Der er lukket for tilmelding til kurset, som indgår i Ph.d.-programmet i Humanistisk Sundhedsforskning. Kursusleder: Helle Ploug Hansen, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU, leder af Miljø for Humanistisk Kræftforskning (mifohuk). The seminar focuses on cancer patients’ existential concerns, especially in relation to ethics […]

IAPR 2009 Konference i Religionspsykologi

Læs mere om den store internationale religionspsykologiske konference: The 2009 Congress of the International Association for the Psychology of Religion 23 to 27 August 2009 – Vienna – Austria

Francis-Louden Mystical Orientation Scale

Læs mere om the Francis-Louden Mystical Orientation Scale i denne artikel Francis-Louden Mystical Orientation Scale   Knowing Doing Being Eksistens       Spiritualitet   x   Religiøsitet   x   Skalaen kan downloades her

Faith Maturity Scale (FMS)

Faith Maturity Scale (FMS) er en skala, der er udviklet af Benson, Donahue og Erickson. FMS måler styrken af en persons gudsforhold og dets betydninger for sociale relationer. Læs mere om skalaen her Faith Maturity Scale   Knowing Doing Being Eksistens x x x Spiritualitet x x x Religiøsitet x x x Skalaen kan downloades her

Danske patienter intensiverer eksistentielle tanker og religiøst liv

Læs artiklen Danske patienter intensiverer eksistentielle tanker og religiøst liv fra Ugeskrift for Læger nr. 21/2008. Skrevet af religionssociolog og akademisk medarbejder Nadja Ausker, religionspsykolog, post doc. Peter la Cour, hospitalspræsterne Christian Busch, Henning Nabe-Nielsen og Lotte Mørk Summary: Introduction: The purpose of this investigation is to determine whether Danish patients have existential and religious thoughts and […]