RST MultiLingual

Testen er udviklet af tyskeren Stefan Huber og benævnes uforkortet, Religiositäts-Struktur-Test (RST) eller på engelsk: Structure of Religion Test. Han beskriver det selv som et interdisciplinært instrument, som kan anvendes som religionspsykologisk screening af mennesker, uanset om de er religiøse eller ej og uanset, om de er teistisk eller panteistisk orienterede. Se mere på: http://www.religionsmonitor.com/ og: […]

RST kort version

Testen er udviklet af tyskeren Stefan Huber og benævnes uforkortet, Religiositäts-Struktur-Test (RST) eller på engelsk Structure of Religiosity Test. Han beskriver det selv som et interdisciplinært instrument, som kan anvendes som religionspsykologisk screening af mennesker uanset om de er religiøse eller ej, og uanset om de er teistisk eller panteistisk orienterede. Se mere her: http://www.religionsmonitor.com/) og […]

Holland’s Spiritual Beliefs Inventor (German)

Udviklet af Holland et al i 1998. Består af 15 items, hvoraf 10 måler religiøs tro, følelser og erfaringer og 5 beskæftiger sig med den sociale støtte modtaget fra det religiøse fællesskab. Er testet på patienter med livstruende sygdom. Holland Belief Inventory   Knowing Doing Being Eksistens x x   Spiritualitet x x   Religiøsitet […]

RCOPE German

Den tyske version af RCOPE. RCOPE blev oprindeligt udviklet af Kenneth Pargament. På tysk er den oversat og valideret af C Zwingmann et al og publiceret i 2006. Se mere her. Som forklarende indledning til skalaen står der (oversat fra tysk): Der er mange måder, hvorpå man kan håndtere livets udfordringer og vanskeligheder. Den måde […]

Protected: Faith Maturity Interviewguide

There is no excerpt because this is a protected post.

World Values Survey

Udviklet for at kunne lave transnationale sammenligninger af værdier og normer på et bredt udsnit af emner og for at kunne måle ændringer i disse værdier. De data der her er tilgængelige, består af information fra WORLD VALUES SURVEY, 1981-1983, 1981-1984, 1990-1993 og 1995-1997. Data er indsamlet fra mere end 60 spørgeskemaer, og mere end […]

International Social Survey Programme

ISSP er et fortløbende årligt tværnationalt samarbejde om spørgeskemaundersøgelser som dækker emner der er vigtige den samfundsvidenskabelige forskning. Undersøgelserne varierer i emne og gentages ca. hvert 10. år hvor der tilstræbes anvendelse af 2/3 af spørgsmålene anvendt i sidste tilsvarende undersøgelse. ISSP anvender eksisterende samfundsvidenskabelige projekter og koordinerer forskningsmål og derved tilføjes et tværnationalt og […]

Spiritual Well-being Scale

Udviklet af Paloutzian & Ellison i 1982. En af de mest benyttede skalaer overhovedet. En søgning på PsykINFO i 2007, viste at testen var citeret i mere end 180 artikler, hvoraf de fleste studier var af nyere dato (Koenig 2008:352). Skalaen består af 20 items, hvoraf halvdelen adresserer en form for bred, religiøs overbevisning, centreret […]

Mysticism Scale

Udviklet af R.W. Hood Jr. i 1975 i forsøget på at konstruere og indledningsvist validere en metode til at måle mystiske erfaringer udfra. Mysticism Scale   Knowing Doing Being Eksistens       Spiritualitet   x   Religiøsitet       Skalaen kan downloades her

Religious Problem-solving Scale

Udviklet af Pargament et al og publiceret I 1988. Differentierer mellem tre forskellige copingstrategier; the deferring method, the collaborative method and the sef-directive method. Religious Problem-solving Scale   Knowing Doing Being Eksistens       Spiritualitet       Religiøsitet     x Skalaen kan downloades her