Program: Mening, livssyn og helse. Fagkonference i religionspsykologi 21 – 22. oktober 2013

Velkommen til årets fagkonferanse i religionspsykologi. Tema er Mening, livssyn og helse og vi har gleden av å presentere blant annet Tatjana Schnell fra Universitetet i Innsbruck. En helt ny bok i religionspsykologi vil også bli presentert med mange spennende foredrag. Se programmet og meld deg på her: http://www.sykehuset-innlandet.no/aktuelt/aktiviteter/Sider/mening-livssyn-og-helse.aspx I år som tidligere blir konferansen holdt […]

Mening, livssyn og helse. Fagkonference i religionspsykologi 21 – 22. oktober 2013

Hva vil det si at livet er meningsfylt? Hva slags kilder til mening har vi? Og hvilken betydning har opplevelse av mening for helse og behandling? Livssynet er sentralt i menneskers arbeid med å skape mening i livet. Livssynet kan være både religiøst og sekulært. At livet er meningsfylt er forbundet med opplevelse av tillit, […]

Ph.D. forsvar. Nadja Ausker

Fredag d 12 okstober 2012 kl 13.00 præcis forsvarer religionsociolog Nadja Ausker sin PhD: TID TIL FORANDRING FORHANDLINGER AF RELIGIØS KONTINUITET, FORANDRING OG FORBRUG HOS KRÆFTPATIENTER I DANMARK Det foregår i Multisalen på Det humanistiske Fakultet i København (IKK’s bygning) Bedømmere er Peter Andersen, Inger Furseth og Lars Ahlin

Conference in Norway: Psykoser og eksistensielle temaer 22 + 23 oktober 2012

FAGKONFERANSE i religionspsykologi – Psykoser og eksistensielle temaer. Konferansen retter seg mot leger, psykologer, sykepleiere, sosionomer, prester, diakoner, studenter og andre interesserte. GODKJENNINGER Konferansen er søkt godkjent som videre- og etterutdanning valgfrie kurs for leger, psykologer, sykepleiere og prester (ca 12 t). For mer info om dette se foreningenes kurskataloger ellerwww.religionspsykologi.no, der info legges etter […]

Fremragende artikel om ikke-religiøs meaning making

Jeg vil gerne gøre opmærksom på en fremragende artikel: “Meaning Making in an Atheist world”  af Scnell og Keenan, Archive for the Psychology of Religion 33 (2011) 55-78. Den indeholder bl.a. en oversigt over Schnells mangeårige arbejde med at finde kilder til meningsskabelse. Hun finder 26 af slagsen. Peter la Cour

To nye artikler, der er helt centrale for vores område, som det i øjeblikket ser ud

I det nyeste nummer af “Mental Helath, Religion & Culture” (Vol 14, nr 3-4) findes to artikler, der er af stor relevans for netværket. Den ene hedder: “The difficulties assessing spirtiual distress in palliative care patients: a qualitative study”  og er lokaliseret i UK. Den adnen hedder: “Posttraumatic spiritual groth: a phenomenological study of cancer […]

Temasektion om spiritualitet og cancer i seneste nummer af “Southern Medical Journal”

Aprilnummeret fra 2011 har en temasektion om cancer og spiritualitet. Det kan være lidt svært at finde på nettet, men dette link virkede for mig. Peter la Cour