Nyheder

Konference om “Helende processer” 31.10-01.11 2011 September 6, 2011 Fra konferencebeskrivelsen: Vi har bare så smått begynt å forstå hvilke virkningsmekanismer som settes i sving når mennesker helbredes – enten gjennom medisinsk behandling eller som noe «uforklarlig». Med denne samlingen håper vi å komme litt nærmere en forståelse. Vi har blant annet fått med oss […]

New Article on The role of religious faith, spirituality and existential considerations among heart patients in a secular society

Dear Nordic Colleagues, Sidsel Bekke-Hansen, Christina Gundgaard Pedersen and colleagues have a new article out: The role of religious faith, spirituality and existential considerations among heart patients in a secular society: Relation to depressive symptoms 6 months post acute coronary syndrome It is available on-line here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23568950 If you know of other articles of interest to […]

Mening, livssyn og helse. Fagkonference i religionspsykologi 21 – 22. oktober 2013

Hva vil det si at livet er meningsfylt? Hva slags kilder til mening har vi? Og hvilken betydning har opplevelse av mening for helse og behandling? Livssynet er sentralt i menneskers arbeid med å skape mening i livet. Livssynet kan være både religiøst og sekulært. At livet er meningsfylt er forbundet med opplevelse av tillit, […]

Praksisnær ph.d-utdanning

Kjære nordiske kontakter i religionspsykologi/religion og helse, Jeg oversender denne informasjonen om det nye PhD-programmet  ved Diakonhjemmet høgskole. Vi håper å kunne levere bidrag til vår felles samtale om religion og helse og religionspsykologi generelt. Vi arrangerer kurs og seminarer som bl a framgår av nyhetsbrevet, og tar imot deltakere både til enkeltkurs og hele […]

billede 3

billede 2

billede 1

Deadline for IAPR 2011

Kære Netværk for Forskning i Tro og Helbred, Som I måske ved finder den to-årige konference for International Association for the Psychology of Religion (IAPR) i år sted i august i Bari, syditalien. Deadline for indsendels af abstracts er rykket til 1. marts. For registrering og abstract submission klik her. Konferencen plejer at være et […]

Centerprojekter

Centeret for Forskning i Tro og Helbred har i øjeblikket fem ph.d.-projekter I øjeblikket (juni 2010) er det følgende projekter: Dorte Toudal Viftrup, Krise, Tro og Mening. Se beskrivelse af projektet på hjemmesiden for Helbred, Menneske og Samfund. Se ressourcerne fra Dortes præsentation på konferencen for tro og helbred i 2010. Elisabeth Assing Hvidt, Eksistentielle, religiøse […]

Billeder maj 2010