World Values Survey

Udviklet for at kunne lave transnationale sammenligninger af værdier og normer på et bredt udsnit af emner og for at kunne måle ændringer i disse værdier. De data der her er tilgængelige, består af information fra WORLD VALUES SURVEY, 1981-1983, 1981-1984, 1990-1993 og 1995-1997. Data er indsamlet fra mere end 60 spørgeskemaer, og mere end […]

International Social Survey Programme

ISSP er et fortløbende årligt tværnationalt samarbejde om spørgeskemaundersøgelser som dækker emner der er vigtige den samfundsvidenskabelige forskning. Undersøgelserne varierer i emne og gentages ca. hvert 10. år hvor der tilstræbes anvendelse af 2/3 af spørgsmålene anvendt i sidste tilsvarende undersøgelse. ISSP anvender eksisterende samfundsvidenskabelige projekter og koordinerer forskningsmål og derved tilføjes et tværnationalt og […]

Spiritual Well-being Scale

Udviklet af Paloutzian & Ellison i 1982. En af de mest benyttede skalaer overhovedet. En søgning på PsykINFO i 2007, viste at testen var citeret i mere end 180 artikler, hvoraf de fleste studier var af nyere dato (Koenig 2008:352). Skalaen består af 20 items, hvoraf halvdelen adresserer en form for bred, religiøs overbevisning, centreret […]

Mysticism Scale

Udviklet af R.W. Hood Jr. i 1975 i forsøget på at konstruere og indledningsvist validere en metode til at måle mystiske erfaringer udfra. Mysticism Scale   Knowing Doing Being Eksistens       Spiritualitet   x   Religiøsitet       Skalaen kan downloades her

Religious Problem-solving Scale

Udviklet af Pargament et al og publiceret I 1988. Differentierer mellem tre forskellige copingstrategier; the deferring method, the collaborative method and the sef-directive method. Religious Problem-solving Scale   Knowing Doing Being Eksistens       Spiritualitet       Religiøsitet     x Skalaen kan downloades her

Self Actualization Index

Består af 15 items i relation til selvrealisering. Er baseret på en af de mest anerkendte metoder til at måle selvrealisering, ”The Personal Orientation Inventory”. Se mere her. Self Actualization Index   Knowing Doing Being Eksistens x   x Spiritualitet       Religiøsitet       Skalaen kan downloades her

Rejection of Christianity Scale

(Greer & Francis, 1992) Skalaen er tænkt til at måle negative attituder overfor kristendommen, selv om der bruges ordet “religion” i skalaen. Skalaen er standardiseret på et irsk katolsk/protestantisk materiale. Rejection of Christianity Scale   Knowing Doing Being Eksistens       Spiritualitet       Religiøsitet x   x Skalaen kan downloades her

Religious Concept Survey

Adjective rating of God. Udviklet af Gorsuch I 1968 for at komme et spadestik dybere end spørgsmålet: Tror du på Gud? Her skal tages stilling til, hvilken Gud der tros på – altså hans egenskaber, ved at rate en række karakteristika (fx retfærdig, fjender vigtig etc.) Testen kan bruges af alle trosretninger, hvor mange kan […]

Purpose in Life Test

Udviklet af Crumbaugh i 1964 med henblik på at teste Victor Frankls begreber fra logoterapi. Testen består af 20 items som fokuserer på behovet for formål og mening i livet. Den er anvendt på patienter med akut leukæmi i sen sygdomsfase. Purpose in Life Test   Knowing Doing Being Eksistens x   x Spiritualitet   […]

Spiritual Maturity Index

Udviklet med henblik på at kunne måle spirituel modenhed hos mennesker med forskellige religiøse og spirituelle overbevisninger. Sammenlignet med intrinsic/extrinsic skala og quest skala, udgør dette index den stærkeste indikator for tilpasningsgraden i spiritualiteten. Se mere på her. Spiritual Maturity Index   Knowing Doing Being Eksistens       Spiritualitet   x x Religiøsitet   […]