World Health Organization Quality of Life Assessment Instrument (WHOQOL-100)

An instrument to measure quality of life from WHO. WHOQOL-100 contains measures of spirituality and religiousness. The survey can be downloaded here

World Values Survey

Udviklet for at kunne lave transnationale sammenligninger af værdier og normer på et bredt udsnit af emner og for at kunne måle ændringer i disse værdier. De data der her er tilgængelige, består af information fra WORLD VALUES SURVEY, 1981-1983, 1981-1984, 1990-1993 og 1995-1997. Data er indsamlet fra mere end 60 spørgeskemaer, og mere end […]

International Social Survey Programme

ISSP er et fortløbende årligt tværnationalt samarbejde om spørgeskemaundersøgelser som dækker emner der er vigtige den samfundsvidenskabelige forskning. Undersøgelserne varierer i emne og gentages ca. hvert 10. år hvor der tilstræbes anvendelse af 2/3 af spørgsmålene anvendt i sidste tilsvarende undersøgelse. ISSP anvender eksisterende samfundsvidenskabelige projekter og koordinerer forskningsmål og derved tilføjes et tværnationalt og […]

Religious Concept Survey

Adjective rating of God. Udviklet af Gorsuch I 1968 for at komme et spadestik dybere end spørgsmålet: Tror du på Gud? Her skal tages stilling til, hvilken Gud der tros på – altså hans egenskaber, ved at rate en række karakteristika (fx retfærdig, fjender vigtig etc.) Testen kan bruges af alle trosretninger, hvor mange kan […]