The Meaning Making Matrix

The scales are evaluated according to The Meaning Making Matrix, a heuristic tool developed to facilitate thinking and research in existential meaning orientations; The Matrix consists of the three Domains: Secular, Spiritual and Religious Existential Orientations on the vertical axis and well-known Dimensions of Meaning Making: Knowing, Doing and Being, reflecting cognition, practice and perceived importance of meaning orientations on the horizontal axis.
Further information on The Meaning Making Matrix can be found in,
La Cour, P. & Hvidt, N. C. 2010. Research on meaning-making and health in secular society: secular, spiritual and religious existential orientations. Social Science & Medicine, 71, 1292-9.

Praque Spirituality Questionnaire

Praque Spirituality Questionnaire   Knowing Doing Being Eksistens x   x Spiritualitet x   x Religiøsitet x   x

Nye hjemmesider med skalaer!

Hjemmesider med skalaer om religion og skalaer om spiritualitet. Dertil vedhæftede nøgleartikler om skalaerne. Nyttige i forhold til at udbygge viden om måleredskaber. Kan findes her: Skalaer om religion. Skalaer om spiritualitet.

Francis-Louden Mystical Orientation Scale

Læs mere om the Francis-Louden Mystical Orientation Scale i denne artikel Francis-Louden Mystical Orientation Scale   Knowing Doing Being Eksistens       Spiritualitet   x   Religiøsitet   x   Skalaen kan downloades her

Faith Maturity Scale (FMS)

Faith Maturity Scale (FMS) er en skala, der er udviklet af Benson, Donahue og Erickson. FMS måler styrken af en persons gudsforhold og dets betydninger for sociale relationer. Læs mere om skalaen her Faith Maturity Scale   Knowing Doing Being Eksistens x x x Spiritualitet x x x Religiøsitet x x x Skalaen kan downloades her

RST MultiLingual

Testen er udviklet af tyskeren Stefan Huber og benævnes uforkortet, Religiositäts-Struktur-Test (RST) eller på engelsk: Structure of Religion Test. Han beskriver det selv som et interdisciplinært instrument, som kan anvendes som religionspsykologisk screening af mennesker, uanset om de er religiøse eller ej og uanset, om de er teistisk eller panteistisk orienterede. Se mere på: http://www.religionsmonitor.com/ og: […]

RST kort version

Testen er udviklet af tyskeren Stefan Huber og benævnes uforkortet, Religiositäts-Struktur-Test (RST) eller på engelsk Structure of Religiosity Test. Han beskriver det selv som et interdisciplinært instrument, som kan anvendes som religionspsykologisk screening af mennesker uanset om de er religiøse eller ej, og uanset om de er teistisk eller panteistisk orienterede. Se mere her: http://www.religionsmonitor.com/) og […]

Holland’s Spiritual Beliefs Inventor (German)

Udviklet af Holland et al i 1998. Består af 15 items, hvoraf 10 måler religiøs tro, følelser og erfaringer og 5 beskæftiger sig med den sociale støtte modtaget fra det religiøse fællesskab. Er testet på patienter med livstruende sygdom. Holland Belief Inventory   Knowing Doing Being Eksistens x x   Spiritualitet x x   Religiøsitet […]

RCOPE German

Den tyske version af RCOPE. RCOPE blev oprindeligt udviklet af Kenneth Pargament. På tysk er den oversat og valideret af C Zwingmann et al og publiceret i 2006. Se mere her. Som forklarende indledning til skalaen står der (oversat fra tysk): Der er mange måder, hvorpå man kan håndtere livets udfordringer og vanskeligheder. Den måde […]

Spiritual Well-being Scale

Udviklet af Paloutzian & Ellison i 1982. En af de mest benyttede skalaer overhovedet. En søgning på PsykINFO i 2007, viste at testen var citeret i mere end 180 artikler, hvoraf de fleste studier var af nyere dato (Koenig 2008:352). Skalaen består af 20 items, hvoraf halvdelen adresserer en form for bred, religiøs overbevisning, centreret […]

Mysticism Scale

Udviklet af R.W. Hood Jr. i 1975 i forsøget på at konstruere og indledningsvist validere en metode til at måle mystiske erfaringer udfra. Mysticism Scale   Knowing Doing Being Eksistens       Spiritualitet   x   Religiøsitet       Skalaen kan downloades her