The Meaning Making Matrix

The scales are evaluated according to The Meaning Making Matrix, a heuristic tool developed to facilitate thinking and research in existential meaning orientations; The Matrix consists of the three Domains: Secular, Spiritual and Religious Existential Orientations on the vertical axis and well-known Dimensions of Meaning Making: Knowing, Doing and Being, reflecting cognition, practice and perceived importance of meaning orientations on the horizontal axis.
Further information on The Meaning Making Matrix can be found in,
La Cour, P. & Hvidt, N. C. 2010. Research on meaning-making and health in secular society: secular, spiritual and religious existential orientations. Social Science & Medicine, 71, 1292-9.

Religious Problem-solving Scale

Udviklet af Pargament et al og publiceret I 1988. Differentierer mellem tre forskellige copingstrategier; the deferring method, the collaborative method and the sef-directive method. Religious Problem-solving Scale   Knowing Doing Being Eksistens       Spiritualitet       Religiøsitet     x Skalaen kan downloades her

Self Actualization Index

Består af 15 items i relation til selvrealisering. Er baseret på en af de mest anerkendte metoder til at måle selvrealisering, ”The Personal Orientation Inventory”. Se mere her. Self Actualization Index   Knowing Doing Being Eksistens x   x Spiritualitet       Religiøsitet       Skalaen kan downloades her

Rejection of Christianity Scale

(Greer & Francis, 1992) Skalaen er tænkt til at måle negative attituder overfor kristendommen, selv om der bruges ordet “religion” i skalaen. Skalaen er standardiseret på et irsk katolsk/protestantisk materiale. Rejection of Christianity Scale   Knowing Doing Being Eksistens       Spiritualitet       Religiøsitet x   x Skalaen kan downloades her

Purpose in Life Test

Udviklet af Crumbaugh i 1964 med henblik på at teste Victor Frankls begreber fra logoterapi. Testen består af 20 items som fokuserer på behovet for formål og mening i livet. Den er anvendt på patienter med akut leukæmi i sen sygdomsfase. Purpose in Life Test   Knowing Doing Being Eksistens x   x Spiritualitet   […]

Spiritual Maturity Index

Udviklet med henblik på at kunne måle spirituel modenhed hos mennesker med forskellige religiøse og spirituelle overbevisninger. Sammenlignet med intrinsic/extrinsic skala og quest skala, udgør dette index den stærkeste indikator for tilpasningsgraden i spiritualiteten. Se mere på her. Spiritual Maturity Index   Knowing Doing Being Eksistens       Spiritualitet   x x Religiøsitet   […]

Quest Scale

Udviklet af Batson, og publiceret i 1991. Et selvadministreret spørgeskema med 12 items, som foruden en intrinsic og en extrinsic dimension, tilføjer en ”quest”- dimension med spørgsmål omkring mening med livet, mening med døden og andre. Quest Scale   Knowing Doing Being Eksistens x     Spiritualitet x     Religiøsitet x     Skalaen […]

Religious Maturity Scale

Dudley & Cruise udviklede i 1990 denne skala for at underbygge arbejdet efter Allports intrisic-extrinsic skalaer og deres (mindre heldige) udvidelse med Quest-dimensionen fra Batson og Shoenrade. I skalaen her udbygger de Quest-dimensionen med mere kognitive spørgsmål, der går på tvivlens nådegave som et instrument til at komme videre med det religiøse liv. Religious maturity […]

Belief in Afterlife Scale

Skalaen undersøger forskellige former for tro på liv efter døden og mening med livet som sådan. Udviklet i 1973 af James Casebolt. Det er normer fra amerikanske colleges. Belief in afterlife Scale   Knowing Doing Being Eksistens x     Spiritualitet       Religiøsitet       Skalaen kan downloades her

The Death Transcendence Scale

Skalaen fokuserer på hvordan mennesker transcenderer døden og kan bruges af sundhedsprofessionelle i forbindelse med at skulle guide patienter i deres sidste tid. Skalaen er testet på og udenfor hospitalet. The Death Transcendence Scale   Knowing Doing Being Eksistens       Spiritualitet x   x Religiøsitet       Skalaen kan downloades her

Christian Orthodoxy Scale

En spørgeskemaundersøgelse med 24 items udviklet af Fullerton & Hunsberger i 1982, revideret i 1989. Skalaen er meget berømmet som den måske mest effektive måde at ”måle” kristendom på. Skalaen foregiver ikke at måle noget som helt andet end kristendom og kristen ortodoksi. Den centrerer sig om den kristne dogmatik (Jesus gik på vandet, søn […]