At møde verden med undren – Dannelse, innovation og organisatorisk udvikling i et værensfilosofisk perspektiv

Finn Thorbjørn Hansen At arbejde undringsdrevet flytter horisonten for vores arbejde. I praksis vender en sådan horisontforskydning op og ned på de processer, vi er blevet vant til at bruge i udviklings- og innovationssammenhænge. Vi skal begynde at gøre noget andet – og der er noget, vi skal holde op med! I At møde verden […]

Book: Meaning-making Methods for Coping with Serious Illness

In their new book, the Fereshteh Ahmadi and Nader Ahmadi explore the influence of culture on choice of coping methods, be they purely religious, spiritual or existential. The term “existential meaning-making coping” is used to describe coping methods that are related to existential questions; these methods include religious, spiritual and existential coping methods. Meaning-making Methods for […]

Bog: Hospice – æstetik, eksistens, omsorg

Bogen “Hospice – æstetik, eksistens, omsorg” er en ny forskningsbaseret antologi om hospicebevægelsens æstetik, etik og omsorg, som netop nu blevet udgivet. Bogens forfattere kommer fra forskellige grene af videnskaben, bl.a. sygeplejen, teologien, filosofi og antropologi, og bogen giver derfor en bredspektret indsigt i den forskning, som de senere år er foretaget på de danske hospicer. […]

Kræften og kraften. Hverdagskristendom i et netværksteologisk perspektiv. Af cand.theol., ph.d. Christine Tind Johannessen-Henry

I bogen “Kræften og Kraften. Hverdagskristendom i et netværksteologisk perspektiv” har cand.theol., ph.d. Christine Tind Johannessen-Henry undersøgt, hvordan kristendom eksisterer i vores hverdagsliv. Bogen handler om de måder, tro viser sig på, når vi er blevet ramt af begivenheder som alvorlig sygdom, og om troens intensitet, når vi er truet på vores eksistens. Fremstillingen er […]

“Vilsenhetens epidemiologi: En religionspsykologisk studie i existentiell folkhälsa” af Cecilia A. Melder

Kære Netværk, Cecilia A. Melder, religionspsykolog fra Uppsala Universitet, færdiggjorde sin afhandling “Vilsenhetens epidemiologi: En religionspsykologisk studie i existentiell folkhälsa” i januar 2011. Her er et kort uddrag fra pressemeddelelsen: Många i vårt moderna sekulariserade samhälle lider av existentiell ohälsa vilket i förlängningen leder till att vi mår sämre även psykiskt och fysiskt. Det menar […]

“Hvad i alverden er meningen? Om at leve med kronisk sygdom og handicap” af Lisbeth Riisager Henriksen (red.)

Den 14. april udkom “Hvad i alverden er meningen? Om at leve med kronisk sygdom og handicap” af Lisbeth Riisager Henriksen (red.). Bogen er tilegnet mennesker, der lever med kronisk sygdom og handicap og deres pårørende, samt behandlere, læger, sundhedspersonale, psykologer, præster mv. Den skildrer de sociale og eksistentielle problemstillinger, som kan opstå i livet, […]

Om Susan Strangs ph.d.-afhandling: Thesis by Susan Strang: EXISTENTIAL CHALLENGES AND COPING IN PALLIATIVE CANCER CARE – Experiences of patients and family members

Susan Strang har skrevet en ph.d.-afhandling ved Karolinske Institutet i Sverige med titlen Existential Challenges and Coping in Palliative Care – Experiences of patients and family members. Den er nu tilgængelig on-line her. Hun har en del andre interessante artikler om forholdet mellem tro og helbred, bl.a. følgende artikler, publiceret med hendes bror Peter Strang: Existential pain–an entity, […]

Ny bog om etniske minoriteter i sundheds- og socialvæsenet

Kære Alle, Følgende er indsendt af Naveed Baig, Etnisk Ressourceteam ved Rigshospitalet: “Det er med stor glæde at vi kan præsentere en ny bog om etniske minoriteter i Danmark der bl.a. indeholder et kapitel om Etnisk Ressourceteam. Antologien hedder ‘Tro, omsorg og interkultur- erfaringer fra social- og sundhedsområdet’ (Hans Reitzels Forlag) Der er bidrag fra […]

Samfund uden Gud

Ny bog af den amerikanske religionssociolog Phil Zuckerman. Forlaget Univers, 2008 Hvorfor tror danskere meget mindre på Gud end resten af verden? Hvordan forholder vi os så til døden og meningen med livet? Hvorfor fungerer vores samfund alligevel? Det er nogle af de spørgsmål, man må stille sig, når man kigger på danskerne med amerikanske briller. […]

I hjertet af Danmark

Ny bog om institutioner og mentaliteter i Danmark: Peter Gundelach; Hans Raun Iversen; Margit Warburg. Hans Reitzels Forlag, København 2008 Pressen skrev: Der er al mulig grund til at hilse det foreliggende forskningsprojekt velkommen. Det er befriende med en forskning, der rent faktisk tager menigmand og dennes meninger alvorligt.” Povl Götke, Kristeligt Dagblad For en […]