Effects of existential interventions on spiritual, psychological, and physical well-being in adult patients with cancer: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.

Dear All, Here is a new article that will interest many of you: Bauereiss, N., et al. (2018). “Effects of existential interventions on spiritual, psychological, and physical well-being in adult patients with cancer: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.” Psychooncology 27(11): 2531-2545.             OBJECTIVES: To synthesize the evidence of existential interventions in adult […]

Religion as a resource in physical illness – a literature review

Psychologist Caroline Lind Pedersen from the cancer counseling unit on Bornholm, Denmark, has written a literature review on the subject of religion as a resource when facing physical illness, in connection with her training as a specialist in psychotherapy. The article touches upon topics such as increasing religiosity during illness, longevity in religious individuals, relation between religiosity and […]

Kirke og Helse – Den Norske Kirke

Kirke og Helse er en meget interessant artikel, udarbejdet af Kirkerådet, som, kort sagt, diskuterer og reflekterer over hvordan Den Norske Folkekirke bidrager til et meningsfyldt og sundt liv. Uddrag fra forordet: “Dette heftet gjengir en lett bearbeidet utgave av det saksdokumentet Kirkemøtet hadde til behandling. Det tematiserer kirkens helserelaterte tjeneste i vid forstand: som […]

New Article on The role of religious faith, spirituality and existential considerations among heart patients in a secular society

Dear Nordic Colleagues, Sidsel Bekke-Hansen, Christina Gundgaard Pedersen and colleagues have a new article out: The role of religious faith, spirituality and existential considerations among heart patients in a secular society: Relation to depressive symptoms 6 months post acute coronary syndrome It is available on-line here: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23568950 If you know of other articles of interest to […]

To nye artikler, der er helt centrale for vores område, som det i øjeblikket ser ud

I det nyeste nummer af “Mental Helath, Religion & Culture” (Vol 14, nr 3-4) findes to artikler, der er af stor relevans for netværket. Den ene hedder: “The difficulties assessing spirtiual distress in palliative care patients: a qualitative study”  og er lokaliseret i UK. Den adnen hedder: “Posttraumatic spiritual groth: a phenomenological study of cancer […]

Temasektion om spiritualitet og cancer i seneste nummer af “Southern Medical Journal”

Aprilnummeret fra 2011 har en temasektion om cancer og spiritualitet. Det kan være lidt svært at finde på nettet, men dette link virkede for mig. Peter la Cour

Ny artikel af Peter la Cour med titlen “Religionspsykologi og klientarbejde”

Kære Netværk, Følgende artikel i Psykolognyt af Peter la Cour vil interessere mange: http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/16757.pdf. Bedste hilsener, Niels Christian

Protected: Ny artikel: ’Research on meaning-making and health in secular society: Secular, spiritual and religious existential orientations’

There is no excerpt because this is a protected post.

Om Susan Strangs ph.d.-afhandling: Thesis by Susan Strang: EXISTENTIAL CHALLENGES AND COPING IN PALLIATIVE CANCER CARE – Experiences of patients and family members

Susan Strang har skrevet en ph.d.-afhandling ved Karolinske Institutet i Sverige med titlen Existential Challenges and Coping in Palliative Care – Experiences of patients and family members. Den er nu tilgængelig on-line her. Hun har en del andre interessante artikler om forholdet mellem tro og helbred, bl.a. følgende artikler, publiceret med hendes bror Peter Strang: Existential pain–an entity, […]

Ny artikel om patienters perspektiver på årsager til sygdom og veje til helbredelse

Lektor, cand. mag., ph.d. ved Roskilde Universitet Tove Elisabeth Kruse publicerede i december 2009 resultatet af sit seniorforskerprojekt med følgende artikel: Sygdomsfortolkning og historiebrug. Et patientperspektiv på årsager til sygdom og veje til helbredelse. Bibliotek for Læger, 2009, årgang 201, s. 432-459. Læs hele artiklen her. Abstract: Undersøgelsen viser, at patienter med egen sygdom som udgangspunkt udfører […]