Ny ph.d.-afhandling om københavnernes tro

Religionssociolog Ina Rosen har netop færdiggjort sin ph.d.-afhandling ved Lunds Universitet, der undersøger københavnernes forhold til tro og religion. Hun har interviewet 12 grupper med tre informanter i hver gruppe om deres religiøse ståsted. Data er samlet i bogen “Jeg er troende, men i hvert fald ikke religiøs.” Ina Rosens forskning viser, at de fleste […]

Artikel om religion og helbred i Time Magazine

Kære Alle, Jeg tænkte, denne omfattende cover artikel fra Time Magazine vil interessere jer. Bedste hilsener, Niels Christian

Religion and reduced cancer risk – What is the explanation? A review

Religion and reduced cancer risk – What is the explanation? A review. European Journal of Cancer , Volume 44 , Issue 17 , Pages 2573 – 2579. A . Hoff , C . Johannessen-Henry , L . Ross , N . Hvidt , C . Johansen Abstract Several studies of members of Christian religious communities have shown […]

Social inequality and incidence of and survival from tumours of the central nervous system in a population-based study in Denmark, 1994–2003

Social inequality and incidence of and survival from tumours of the central nervous system in a population-based study in Denmark, 1994–2003 . European Journal of Cancer , Volume 44 , Issue 14 , Pages 2050 – 2057.   L . Schmidt , H . Nielsen , S . Schmiedel , C . Johansen Abstract We investigated the […]

Betydning af religiøs tro og eksistentielt velbefindende for kræftpatienters livskvalitet

Betydning af religiøs tro og eksistentielt velbefindende for kræftpatienters livskvalitet: cand.psych. Christina Gundgaard Pedersen & professor Bobby Zachariae. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Onkologisk Adeling, Psykoonkologisk Forskningsenhed. Ugeskr Læger 2008; 170 (10):847 Research indicates unmet religious and spiritual needs among cancer patients both internationally and in a secular society like Denmark. Obtaining a patient’s spiritual history […]

Existential and religious issues when admitted to hospital in a secular society: Patterns of change

la Cour, Peter. “Existential and religious issues when admitted to hospital in a secular society: Patterns of change.” Mental Health, Religion & Culture 11, vol 8 (2008): 769 – 782. 

Danske patienter intensiverer eksistentielle tanker og religiøst liv

Læs artiklen Danske patienter intensiverer eksistentielle tanker og religiøst liv fra Ugeskrift for Læger nr. 21/2008. Skrevet af religionssociolog og akademisk medarbejder Nadja Ausker, religionspsykolog, post doc. Peter la Cour, hospitalspræsterne Christian Busch, Henning Nabe-Nielsen og Lotte Mørk Summary: Introduction: The purpose of this investigation is to determine whether Danish patients have existential and religious thoughts and […]