Young Adults and Religion in a Global Perspective (YARG)

The research program Young Adults and Religion in a Global Perspective YARG aims at exploring contemporary religiosities, worldviews and values globally. The project has implemented and developed a mixed-method study that is currently conducted in China, India, Israel, Japan, Ghana, Peru, Poland, Russia, Finland and Sweden, USA and Turkey. In addition to assessing contemporary religiosities, […]

Forholdet mellem tro og helbred blandt tvillinger i Danmark

Forholdet mellem tro og helbred Et tværvidenskabeligt forskningsprojekt med anvendelse af det Danske Tvillingeregister Baggrund og formål Et nyt forskningsprojekt indenfor Netværk for Forskning i Tro og Helbred med start i 2009 ønskes forholdet mellem tro og helbred udforsket i samarbejde med Det Danske Tvillingeregister. Formålet med dette forskningsprojekt er med anvendelse af Det Danske Tvillingeregister at […]

Risiko for kræft, myokardieinfarkt og psykiatrisk sygdom blandt medlemmer af danske religiøse trossamfund

A Danish cohort research project by Christoffer Johansen, Niels Christian Hvidt, Lau Caspar Thygesen, and others. We will investigate the association between religious belief and health. Why is it that persons engaged in religious societies seem to be at reduced risk for a number of chronic diseases? Before this question can be answered, we need valid data on the […]

Syge danskeres tro og religiøse praksis

Religionspsykolog Peter La Cour, religionssociolog Nadja Ausker og sygehuspræsterne Christian Juul Busch, Henning Nabe-Nielsen og Lotte Mørk har på Rigshospitalet gennemført en survey-undersøgelse med anvendelse af spørgsmålene fra Den Europæiske Værdiundersøgelse. Svar-raten lå på over 50 %. Den netop afsluttede undersøgelse tyder på, at syge danskere er mere troende og har en højere grad af […]