Praque Spirituality Questionnaire

Praque Spirituality Questionnaire   Knowing Doing Being Eksistens x   x Spiritualitet x   x Religiøsitet x   x

Nye hjemmesider med skalaer!

Hjemmesider med skalaer om religion og skalaer om spiritualitet. Dertil vedhæftede nøgleartikler om skalaerne. Nyttige i forhold til at udbygge viden om måleredskaber. Kan findes her: Skalaer om religion. Skalaer om spiritualitet.

Francis-Louden Mystical Orientation Scale

Læs mere om the Francis-Louden Mystical Orientation Scale i denne artikel Francis-Louden Mystical Orientation Scale   Knowing Doing Being Eksistens       Spiritualitet   x   Religiøsitet   x   Skalaen kan downloades her

Faith Maturity Scale (FMS)

Faith Maturity Scale (FMS) er en skala, der er udviklet af Benson, Donahue og Erickson. FMS måler styrken af en persons gudsforhold og dets betydninger for sociale relationer. Læs mere om skalaen her Faith Maturity Scale   Knowing Doing Being Eksistens x x x Spiritualitet x x x Religiøsitet x x x Skalaen kan downloades her

World Health Organization Quality of Life Assessment Instrument (WHOQOL-100)

An instrument to measure quality of life from WHO. WHOQOL-100 contains measures of spirituality and religiousness. The survey can be downloaded here

RST MultiLingual

Testen er udviklet af tyskeren Stefan Huber og benævnes uforkortet, Religiositäts-Struktur-Test (RST) eller på engelsk: Structure of Religion Test. Han beskriver det selv som et interdisciplinært instrument, som kan anvendes som religionspsykologisk screening af mennesker, uanset om de er religiøse eller ej og uanset, om de er teistisk eller panteistisk orienterede. Se mere på: http://www.religionsmonitor.com/ og: […]

RST kort version

Testen er udviklet af tyskeren Stefan Huber og benævnes uforkortet, Religiositäts-Struktur-Test (RST) eller på engelsk Structure of Religiosity Test. Han beskriver det selv som et interdisciplinært instrument, som kan anvendes som religionspsykologisk screening af mennesker uanset om de er religiøse eller ej, og uanset om de er teistisk eller panteistisk orienterede. Se mere her: http://www.religionsmonitor.com/) og […]

Holland’s Spiritual Beliefs Inventor (German)

Udviklet af Holland et al i 1998. Består af 15 items, hvoraf 10 måler religiøs tro, følelser og erfaringer og 5 beskæftiger sig med den sociale støtte modtaget fra det religiøse fællesskab. Er testet på patienter med livstruende sygdom. Holland Belief Inventory   Knowing Doing Being Eksistens x x   Spiritualitet x x   Religiøsitet […]

RCOPE German

Den tyske version af RCOPE. RCOPE blev oprindeligt udviklet af Kenneth Pargament. På tysk er den oversat og valideret af C Zwingmann et al og publiceret i 2006. Se mere her. Som forklarende indledning til skalaen står der (oversat fra tysk): Der er mange måder, hvorpå man kan håndtere livets udfordringer og vanskeligheder. Den måde […]

World Values Survey

Udviklet for at kunne lave transnationale sammenligninger af værdier og normer på et bredt udsnit af emner og for at kunne måle ændringer i disse værdier. De data der her er tilgængelige, består af information fra WORLD VALUES SURVEY, 1981-1983, 1981-1984, 1990-1993 og 1995-1997. Data er indsamlet fra mere end 60 spørgeskemaer, og mere end […]