Ny Hjemmeside for Nordisk Netværk for Forskning i Tro og Helbred

Dear Nordic Network for Research in Faith and Health, This is the first e-mail update sent from our newly designed and updated web-site www.faith-health.org. The old site, www.tro-helbred.org ended up being too cumbersome and much work has been done to simplify and make information accessible and easily shared on the new site. We hope you like the new […]

Velkommen til Netværkets Relancerede IT-platform

Kære besøgende, Velkommen til den relancerede IT-platform for Netværk for Forskning i Tro og Helbred! Platformen vil give Netværkets deltagere mulighed for at dele, diskutere og udvikle viden inden for feltet ved hjælp af blogs, ved at kunne evaluere og anbefale forskningsmetoder og ved i det hele taget at samle viden inden for feltet i et lettilgængeligt […]

Formål

Formålet med netværket for forskning i tro og helbred er at fremme kvaliteten og udviklingen af igangværende og planlagt dansk forskning i tro og helbred ved: 1) at skabe et forum for udveksling af viden blandt forskere i Danmark og udlandet, 2) at udveksle ideer og erfaringer fra igangværende og planlagte projekter, m.h.p. at fremme […]