Spiritual Well-being Scale

Udviklet af Paloutzian & Ellison i 1982. En af de mest benyttede skalaer overhovedet. En søgning på PsykINFO i 2007, viste at testen var citeret i mere end 180 artikler, hvoraf de fleste studier var af nyere dato (Koenig 2008:352). Skalaen består af 20 items, hvoraf halvdelen adresserer en form for bred, religiøs overbevisning, centreret i et Guds-billede (religiøs well-being), mens den anden halvdel af spørgsmålene er af eksistentiel, meningfylde-baseret karakter (eksistentiel well-being) uden nævnelse af hverken Gud eller religion (Ex: ”Jeg har det godt med fremtiden”). Det er ganske uvist, hvad der måles, hvilket også er den væsentligste kritik af skalaen. Eksistentiel well-being måles i flere tilfælde som psykologisk well-being, lige som religiøsitets- og spiritualitetsbegreberne stort set bruges synonymt. Ellers har skalaen god ”face-value”. Valideret på engelsk.

Spiritual Well-being Scale

  Knowing Doing Being
Eksistens x   x
Spiritualitet x   x
Religiøsitet      

Skalaen kan downloades her

Speak Your Mind