International Social Survey Programme

ISSP er et fortløbende årligt tværnationalt samarbejde om spørgeskemaundersøgelser som dækker emner der er vigtige den samfundsvidenskabelige forskning. Undersøgelserne varierer i emne og gentages ca. hvert 10. år hvor der tilstræbes anvendelse af 2/3 af spørgsmålene anvendt i sidste tilsvarende undersøgelse. ISSP anvender eksisterende samfundsvidenskabelige projekter og koordinerer forskningsmål og derved tilføjes et tværnationalt og tværkulturelt perspektiv til de nationale undersøgelser. ISSP koncentrerer sig specielt om at udvikle spørgsmål som er: 1) meningsfulde og relevante i alle lande og 2) kan blive udtrykt på en tilsvarende måde i på alle de relevante sprog. I 1998 undersøgtes religion som emne. For yderligere information se ISSPs hjemmeside.

ISSP

  Knowing Doing Being
Eksistens     x
Spiritualitet   x x
Religiøsitet   x x

Surveyen kan downloades her

Speak Your Mind