World Values Survey

Udviklet for at kunne lave transnationale sammenligninger af værdier og normer på et bredt udsnit af emner og for at kunne måle ændringer i disse værdier. De data der her er tilgængelige, består af information fra WORLD VALUES SURVEY, 1981-1983, 1981-1984, 1990-1993 og 1995-1997. Data er indsamlet fra mere end 60 spørgeskemaer, og mere end 50 lande deltog i studiet fra 1995-1997. Se mere på: http://sodapop.pop.psu.edu/data-collections/wvsevs

World Values Survey (WVS)

  Knowing Doing Being
Eksistens     x
Spiritualitet   x x
Religiøsitet   x x

Surveyen kan downloades her

Speak Your Mind