RCOPE German

Den tyske version af RCOPE. RCOPE blev oprindeligt udviklet af Kenneth Pargament. På tysk er den oversat og valideret af C Zwingmann et al og publiceret i 2006. Se mere her.

Som forklarende indledning til skalaen står der (oversat fra tysk):

Der er mange måder, hvorpå man kan håndtere livets udfordringer og vanskeligheder. Den måde som fungerer for én person, er måske slet ikke brugbar for en anden. For nogle mennesker spiller religiøse tanker og religiøse handlingsanvisninger en betydelig rolle i håndteringen af livets udfordringer. I denne skala figurerer udsagn fra mange forskellige mennesker, der beskriver, hvordan de har taklet deres problemer. Vi ønsker at vide, hvordan disse udsagn passer på Dem personligt samt hvilke af udsagnene, der slet ikke skaber genklang eller forståelse hos Dem. Det følger heraf, at der ikke findes nogle “rigtige” eller “forkerte” svar. Hvis de tydeligt kan genkende Dem selv i et af udsagnene, bedes De venligst krydse feltet “skaber stærk genklang” af. Hvis De i forhold til ét eller flere af udsagnene slet ikke kan genkende Dem selv, så kryds venligst “skaber slet ingen genklang” af. Mellem disse to poler har De muligheden for at give deres vurdering til kende.

RCope German

  Knowing Doing Being
Eksistens x x x
Spiritualitet x x x
Religiøsitet x x x

Du kan downloade skalaen her

Speak Your Mind