RST kort version

Testen er udviklet af tyskeren Stefan Huber og benævnes uforkortet, Religiositäts-Struktur-Test (RST) eller på engelsk Structure of Religiosity Test. Han beskriver det selv som et interdisciplinært instrument, som kan anvendes som religionspsykologisk screening af mennesker uanset om de er religiøse eller ej, og uanset om de er teistisk eller panteistisk orienterede. Se mere her: http://www.religionsmonitor.com/) og her: [PDF] Der Religiositäts-Struktur-Test (R-S-T)

Huberts arbejde er støttet af den tyske Bertelsmann-Stiftung og der er tale om et meget stort, internationalt projekt, der går ud på at sammenligne religiøsitet over flere forskellige kulturer.

RST short

  Knowing Doing Being
Eksistens x x x
Spiritualitet x x x
Religiøsitet x x x

Der er her tale om den korte version af RST. Skalaen kan downloades her

Speak Your Mind