RST MultiLingual

Testen er udviklet af tyskeren Stefan Huber og benævnes uforkortet, Religiositäts-Struktur-Test (RST) eller på engelsk: Structure of Religion Test.

Han beskriver det selv som et interdisciplinært instrument, som kan anvendes som religionspsykologisk screening af mennesker, uanset om de er religiøse eller ej og uanset, om de er teistisk eller panteistisk orienterede. Se mere på: http://www.religionsmonitor.com/ og:

Der Religiositäts-Struktur-Test (R-S-T).

Som introduktion til skalaen står der (oversat fra tysk): Skalaen indeholder spørgsmål om religion, tro og spiritualitet. Ordene “religion” og “religiøs” forstås her i betydningen “tro” og “troende”. Svar venligst spontant og ærligt!

Den download-bare version nedenfor er på sprogene tysk, engelsk og fransk.

RST multi lingual

  Knowing Doing Being
Eksistens x x x
Spiritualitet x x x
Religiøsitet x x x

Skalaen kan downloades her

Speak Your Mind