Program: Mening, livssyn og helse. Fagkonference i religionspsykologi 21 – 22. oktober 2013

Velkommen til årets fagkonferanse i religionspsykologi. Tema er Mening, livssyn og helse og vi har gleden av å presentere blant annet Tatjana Schnell fra Universitetet i Innsbruck. En helt ny bok i religionspsykologi vil også bli presentert med mange spennende foredrag. Se programmet og meld deg på her: http://www.sykehuset-innlandet.no/aktuelt/aktiviteter/Sider/mening-livssyn-og-helse.aspx

I år som tidligere blir konferansen holdt i vakre omgivelser på Honne konferansesenter på Biri, den 21.-22.oktober 2013 – VELKOMMEN!

Beste hilsen

Religionspsykologisk senter

Sykehuset Innlandet HF

Lars Danbolt, Sigrid Helene Kjørven Haug og Monica Stolt Pedersen

Speak Your Mind