Samfund uden Gud

Ny bog af den amerikanske religionssociolog Phil Zuckerman. Forlaget Univers, 2008

Hvorfor tror danskere meget mindre på Gud end resten af verden? Hvordan forholder vi os så til døden og meningen med livet? Hvorfor fungerer vores samfund alligevel?

Det er nogle af de spørgsmål, man må stille sig, når man kigger på danskerne med amerikanske briller. Og det er lige hvad den amerikanske religionssociolog Phil Zuckerman har gjort i bogen ”Samfund uden Gud” om sit forskningsprojekt i og om Danmark og danskeres religiøsitet. I bogen argumenterer han for, at et samfund uden Gud ikke alene er muligt, men også kan være ganske civiliseret og behageligt.

”Samfund uden Gud” udgives af Center for Multireligiøse studier ved Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet.

Speak Your Mind