Next Meeting for Nordic Network for Research in Faith and Health

Kære Kolleger,

Det næste møde for Nordisk Netværk for Forskning i Tro og Helbred finder sted umiddelbart efter den næste (og tiende!) Nordiske konference i Religionspsykologi i Honne (se beskrivelse her), dvs 18.-19.oktober 2016!

Dette skjer, som de foregående årene, på Honne konferansesenter på Biri i Norge. Vi håper du setter av datoene allerede nå, da dette er stedet for faglig utvikling og utveksling i nordisk kontekst! Her er det også muligheter til å komme med ideer og å skape
samarbeidsprosjekter på tvers av de nordiske landene. Det vil, som i tidligere år, bli lagt opp til presentasjon av ulike prosjekter.

11939986Priser: Helpensjon per person enkeltrom/dobbeltrom: kr. 1025/825,-
Det er viktig å merke seg at disse er to helt adskilte arrangementer med ulikt påmeldings- og faktureringssystem. Påmelding til det Nordiske Nettverksmøtet gjøres ved å sende mail til Sigrid Helene Kjørven Haug; sigrid.helene.kjorven.haug@sykehuset-innlandet.no innen 18.09.16.

Det er fint om dere videresender denne invitasjonen til deres respektive fag- og forskn
ingsmiljøer!

I år er det den danske gruppe, der har stået for programmet.

Vi starter kl 18:00 tirsdag 18.10 og avslutter til lunsj kl 13:00 onsdag 19.10.

Programmet er som følger:

18.10.2016

18:00: Oplæg om SoMe kort ved Peter la Cour. Anvendelse af kortene på tomandshånd. Formål: Giver væsentlig metodisk viden, men skaber også god social interaktion.

19.10.2016

09:00: Kort info ved alle deltagere om deres igangværende projekter (max fire minutter hver). Alle må meget gerne tænke på, hvad de vil fortælle de andre over godt fem minutter. Denne øvelse gør, at vi får opdateret kendskab til hinandens arbejde, men samtidig også, at vi får opdateret siden på www.faith-health.org om vore forskellige forskningsprojekter. Vi optager seancen, sådan at vores nordiske Netværksredaktør Tobias Opsahl kan bruge den med sine noter til at opdatere listen over forskningsprojekter.

11:00: Kaffepause

11:30: Oplæg ved Uffe SchjødtInstitut for Kultur og Samfund – Afdeling for Religionsvidenskab, om State of the Art i eksperimentel forskning i religionsvidenskab / religionspsykologi i Norden, med info om hans erfaringer med det Nordiske Netværk, han er med i.

Speak Your Mind