Faith Maturity Scale (FMS)

Faith Maturity Scale (FMS) er en skala, der er udviklet af Benson, Donahue og Erickson. FMS måler styrken af en persons gudsforhold og dets betydninger for sociale relationer.

Læs mere om skalaen her

Faith Maturity Scale

  Knowing Doing Being
Eksistens x x x
Spiritualitet x x x
Religiøsitet x x x

Skalaen kan downloades her

Speak Your Mind