Nyt (og bedre) notifikationssystem på siden

Kære kolleger,

Efter mange udfordringer med det forhenværende notifikationssystem, har vi nu fået et nyt, som hedder MailChimp. Notifikationssystemet sørger for at notificere de tilmeldte bruger (subscribers), når der er nyt indhold på siden. Det burde virke nu, og giver os dermed mulighed for mere vidensudveksling indenfor, og integration af, Nordisk Netværk for Forskningen i Tro og Helbred.

Fremover vil der blive sendt mails ud en gang ugentligt, hvis der vel at mærke er blevet postet nyt indhold på siden. Hvis I har nogle begivenheder, projekter, bøger, konferencer, seminarer eller lignende, som I tænker kunne være relevant for andre medlemmer af Netværket, er I velkomne til at videresende oplysninger derom til netværksredaktøren, Tobias Opsahl, på: topsahl[at]health.sdu.dk. Så vil han sørge for, at de bliver lastet op.

Fremover vil der således løbende blive sendt informationer ud om begivenheder, projekter, konferencer etc., som rører sig indenfor forskningen i tro og helbred i Norden. Hvis I har nogle kolleger, som I tænker kunne have gavn af at være tilknyttet Netværket, må I meget gerne skrive dette til Tobias. Så vil han sørge for at de bliver oprettet, og modtager en velkomstpakke.

Hvis I har nogle spørgsmål, er I meget velkomne til at skrive til Tobias.

Det var alle de praktiske oplysninger for nu. Vi håber, at I vil få gavn af Netværket.

Speak Your Mind