Eksistentiel kommunikation – Eksistenslaboratoriet og kursus i eksistentiel kommunikation for praktiserende læger

Sundhedsprofesionelle oplever ofte, at de i eksistentielle samtaler mangler tid og kompetencer til at imødegå patienternes behov. Tiden kan være svær at gøre noget ved, men kompetencerne indenfor, samt forståelsen af, eksistentiel kommunikation kan opøves.  Dette har blandt andre hospitalspræst Maria Baastrup Jørgensen og religionssociologerne Majbritt Normann Nielsen og Egil Bargfeldt beskæftiget sig med.

I deres projekt, Eksistenslaboratorium, inviteres sundhedsprofesionelle til, i grupper, at samtale om egne erfaringer med udfordringer de har mødt, i forbindelse med eksistentielle emner. Som rapporten fortæller, fandt deltagerne det meget relevant at afsætte tid og rum til at drøfte emner, som alle deltagerne dagligt var i berøring med, men som de ikke til daglig havde tid til at udveksle.

Rapporten om Eksistenslaboratoriet kan læses og downloades her.

I rapporten om Eksistenslaboratoriet efterspørger flere af deltagerne, som hovedsageligt var sygeplejersker, at læger ligeledes skulle have mulighed for at deltage i projekter, hvor de kan øve deres eksistentielle kommunikative evner, da det ofte er lægerne, som skal give svære beskeder videre.

Et sådan projekt eller kursus, om eksistentiel kommunikation, som er målrettet praktiserende læger, er blevet udarbejdet af postdoc Elisabeth Assing Hvidt og lektor Niels Christian Hvidt. Kurset forløber over en uge, og blev afholdt i Rom i september, 2016. Ligesom Eksistenslaboratoriet blev der gjort brug af de deltagendes egne cases fra deres deres praksis, og disse blev brugt til at diskutere, hvordan man i praksis kan tilgå spørgsmål såsom: Hvordan møder man som praktiserende læge patienten, der oplever sorg, bekymringer og længsler? Hvordan taler man om emner som tro, håb og mening?

Nærmere beskrivelse af kurset samt evaluering kan findes i denne artikel fra tidsskriftet Practicus.

Speak Your Mind