Ny web-page om “Kilder til mening – kortmetoden”

Peter la Cour, Tatjana Schnell og Heidi Frølund Petersen har arbejdet med “Kilder til mening – kortmetoden” igennem nogle år, og den er nu lanceret officielt på dansk via en ny artikel i Psykolognyt: http://www.dp.dk/p-psykologernes-fagmagasin/fagartikler-psykologi-viden/kilder-til-mening-kortmetoden/

På den nye web-page, www.somecam.org, står lidt om metoden, der er reference til original-artiklen på engelsk, og sidst men ikke mindst er det nu muligt at købe kortene i professionelt tryk for trykkeomkostningerne + porto.

Man skriver blot en mail med oplysning om, hvad man gerne vil bruge metoden til, uddannelse, navn og adresse til enten peterlacour@mail.dk eller heidifrolund@clin.au.dk.

Kortene foreligger på dansk, norsk, engelsk og tysk.

Peter la Cour

Speak Your Mind