Liste over danske netværksdeltageres publikationer

Til de danske deltagere i Netværket:

I forbindelse med opdatering af faith-health er jeg gået i gang med at lave en liste over publikationer, som deltagere i Netværket har publiceret fra 2008 og frem. Formålet med at have sådan en liste er bl.a. at have noget at henvise til i forbindelse med fondsansøgninger, som viser, at forskningsfeltet er aktivt og produktivt.

Listen finder I her, alfabetisk og kronologisk ordnet, og der er garanteret en del publikationer, jeg ikke har fået med. I må derfor meget gerne være mig behjælpelig og se efter, om der mangler nogle af jeres centrale publikationer på listen, og sende mig de fulde referencer i APA. 

Listen er organiseret efter udgivelsesdato, som naturligvis giver jeg nogle udfordringer, når I skal identificere jeres egne publikationer. Hvis der er behov for det vil jeg gerne dele EndNote-gruppen med dem, som måtte have brug for/lyst til det, hvor man selv kan sortere efter f.eks. navn. Så skal I blot sende mig en e-mail og bede om dette.

Inklusionskriteriet er, at artiklerne skal beskæftige sig Netværkets forskningsområde, og ikke f.eks. med kommunikation i sundhedsvæsenet. Artikler hvor I er medforfattere er ligeledes inkluderede, så længe de beskæftiger sig med forskningsområdet.

Deadline er fredag d. 20/10.

Skriv endeligt hvis der er spørgsmål,

Tobias

Speak Your Mind