Syge danskeres tro og religiøse praksis

Religionspsykolog Peter La Cour, religionssociolog Nadja Ausker og sygehuspræsterne Christian Juul Busch, Henning Nabe-Nielsen og Lotte Mørk har på Rigshospitalet gennemført en survey-undersøgelse med anvendelse af spørgsmålene fra Den Europæiske Værdiundersøgelse. Svar-raten lå på over 50 %. Den netop afsluttede undersøgelse tyder på, at syge danskere er mere troende og har en højere grad af religiøs praksis end normalbefolkningen (abstract); (projektbeskrivelse).

Trackbacks

  1. […] Nadja Ausker, Rigshospitalet, planlægger en kvalitativ opfølgning på undersøgelsen

Speak Your Mind