Religionspsykologisk center i Norge

Sygehuset Innlandet, Norge, har etableret Nordens første religionspsykologiske center. Det nystartede center har som opgave “å styrke den kliniske kompetansen i forholdet til religion, livssyn og eksistensielle spørsmål. Dette skal blant annet skje gjennom forskning, fagutvikling, undervisning og veiledning.” Se centrets hjemmeside her: www.religionspsykologi.no/

Centret har også et ph.d.-netværk, hvor religionspsykologer fra forskellige akademiske institutioner samt kommende ph.d.-stipendiater kan få faglig sparring.

Speak Your Mind