Ny ph.d.-afhandling om københavnernes tro

Religionssociolog Ina Rosen har netop færdiggjort sin ph.d.-afhandling ved Lunds Universitet, der undersøger københavnernes forhold til tro og religion. Hun har interviewet 12 grupper med tre informanter i hver gruppe om deres religiøse ståsted. Data er samlet i bogen “Jeg er troende, men i hvert fald ikke religiøs.” Ina Rosens forskning viser, at de fleste af de københavnere hun har interviewet, erklærer sig for troende, men deres tro er individuel og subjektiv, og de erklærer ikke nogen tilknytning til en dogmatik eller kirkelig institution. Læs mere i artiklen i Kristeligt Dagblad.

Speak Your Mind