Ny artikel om patienters perspektiver på årsager til sygdom og veje til helbredelse

Lektor, cand. mag., ph.d. ved Roskilde Universitet Tove Elisabeth Kruse publicerede i december 2009 resultatet af sit seniorforskerprojekt med følgende artikel: Sygdomsfortolkning og historiebrug. Et patientperspektiv på årsager til sygdom og veje til helbredelse. Bibliotek for Læger, 2009, årgang 201, s. 432-459. Læs hele artiklen her.

Abstract:

Undersøgelsen viser, at patienter med egen sygdom som udgangspunkt
udfører et aktivt erindringsarbejde, der kobler fortid, nutid og
fremtid. De finder årsagerne til deres sygdom i den nære og personlige
fortid. Livsbelastninger, livskriser og egen psykologiske disposition
og evne til at håndtere livets krav og udfordringer skaber sygdom.
Årsagsforståelsen afspejler sig i en massiv og varieret egenindsats i
forhold til bedring eller helbredelse. Undersøgelsen finder en klar
relation mellem årsagsforståelse og egenindsats, og ser synd i moderne
fortolkning som omdrejningspunkt for denne relation. Synd og straf
stadig indgår i moderne menneskers livstydning ifm. sygdom, omend i
nye former og forklædninger. Synd er stadig årsag til sygdom, men den
enkelte synder ikke længere mod Gud eller næsten men mod sig selv.
Synden er i dag verdsliggjort og dens fundament er ikke længere
kollektivt og religiøst, men individuelt og psykologisk. Vejen til
bedring eller helbredelse knytter derfor i vid udstrækning an til den
enkeltes egen fleksibilitet og evne til at lave om på vaner og
mønstre, valg og prioriteringer, værdier og mål. I den udstrækning det
er muligt bl.a. at forlade gamle og sygdomsfremkaldende elementer i
eget liv og egen personlighed og adfærd, er det i patienternes
selvforståelse muligt at skabe grundlag for helbredelse eller bedring.
Analysen peger således på, at nutidens psykologiske teorier om sygdom
og helbredelse dels lukker op for en produktiv egenindsats ifm.
sygdom, samtidig med at teorierne potentielt er “powerful means of
placing the blame on the ill”, som Susan Sontag har formuleret det.

Speak Your Mind