Baggrund

Fra at have været et relativt overset emne i den danske sundhedsfaglige forskning, er der i de senere år kommet øget fokus på udforskningen af forholdet mellem tro og helbred. For at fremme denne udvikling er der siden marts 2007 etableret et netværk for forskning i tro og helbred i Danmark. Denne side præsenterer netværkets arbejde og fungerer som interaktiv IT-platform for netværkets deltagere.

Forskningen indenfor feltet er i Danmark foregået relativt spredt og isoleret, uden nævneværdig videnskabelig udveksling og synergi mellem de involverede forskere og institutioner, og et af netværkets primære formål er at afhjælpe denne mangel. Forskerne i netværket kommer fra forskellige akademiske discipliner og vil i samarbjde med kolleger i udlandet sikre synergieffekter gennem udveksling af erfaringer fra den internationale forskning. Netværket er foreløbig realiseret ved bevillinger fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK), Københavns Universitets Satsningsområde Religion i det 21. Århundredesamt Udvalget vedr. Forskning i Alternativ Kræftbehandling (UFAK) under Kræftens Bekæmpelse.

Formålet med denne IT-platform er at informere om og understøtte dette forskningssamarbejde. Vi håber, du vil finde de informationer, du søger efter.