Interessentmiljøer

Netværkets tilknytning til andre interessent-miljøer, hvis ledere endvidere har indvilget i at bistå med deres respektive kompetencer.

Danmark:
Afdeling for Psykosocial Kræftforskning
v/lektor, dr.med. Christoffer JohansenKræftens Bekæmpelse

Center for Tværvidenskabelige Evalueringsstudier af Komplementær og Alternativ Behandling (CCESCAM)
v/lektor, PhD Helle Johannessen, Syddansk Universitet

Psykoonkologisk Forskningsenhed, Århus Universitet,
v/Professor, cand. psych., dr. med. Bobby Zachariae, MSc., MDSci

Satsningsområdet Religion i det 21. århundrede
v/lektor, cand.theol. Hans Raun IversenDet Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

Sygehuspræsternes Sammenslutning (SySam)
v/sygehuspræst Henning Nabe-NielsenRigshospitalet

Internationale interessentmiljøer:
The George Washington Center Institute for Spirituality and Health (GWish)
ledt af associate prof. Christina Puchalski, M.D., FACP, George Washington Medical School

Center for Spirituality, Theology and Health
ledt af prof. Harold Koenig, M.D., Duke University Medical Center

Center for European Study of Spirituality and Health
ledt af dr.med. René Hefti, The Psychosomatic Department, SGM Langenthal

Interessenter
(forskere, der er interesserede i feltet og modtager informationer om netværkets arbejde, men p.t. ikke selv medvirker direkte i dets aktiviteter):


Professor, dr.phil. Bo JacobsenCenter for Forskning i Eksistens og Samfund, Sociologisk Institut, Københavns Universitet,

Professor, dr.theol. Niels Henrik GregersenAfdeling for Systemisk Teologi, Københavns Universitet