The illness experiences of older people with incurable cancer in specialized palliative health care contexts

Sigrid Helene Kjørven Haug, PhD E-mail: Sigrid.Helene.K.Haug@sykehuset-innlandet.no PhD-project: ”The illness experiences of older people with incurable cancer in specialized palliative health care contexts. A qualitative study in clinical psychology of religion of the interactions between daily living and existential meaning–making.” Innlandet Hospital Trust, Norwegian School of Theology. Defended October 2015. Abstract Publications

Religiosity and the Development of Ego-identity, by Victor Dudas

Victor Dudas is a doctoral student at the department of theology, Uppsala Universitet, where he is researching on processes of acculturation (cultural learning) and identity development among ethnic minorities. His master’s thesis focused on the role of religiosity among Assyrians/Syrians in sweden, concerning the development of ego-identity and the practice of ritualization, within the process […]

At få lov til at gå med det religiøse i hovedet – religiøse sindslidendes oplevelser under indlæggelse, af Marie T. Sørensen

Lektor, sygeplejerske Marie Toftdahl Sørensen (CV) E-mail: mtso@ucsyd.dk Master’s Thesis/Speciale: At få lov til at gå med det religiøse i hovedet – religiøse sindslidendes oplevelser under indlæggelse (complete thesis) Afdeling for Sygeplejevidenskab Aarhus Universitet, forsvaret juli 2005 Publikationer

Hospicefilosofi i praksis – eksistentiel/åndelig omsorg for døende på hospice, ved Vibeke P. Graven

Ph.D., cand.mag. i humanistisk palliation og thanatologi Vibeke Poulsen Graven E-mail: vibeke@socsci.aau.dk Ph.d.-projekt: Hospicefilosofi i praksis – eksistentiel/åndelig omsorg for døende på hospice (summary in english) Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Ålborg Universitet, defended January 2015 Publikationer januar 2016

Thinking in Action, Re-thinking Life – Socratic Dialogue with People in Cancer Rehabilitation, by Jeanette B. Ladegaard

Ph.D., mag.art, cand.mag, exam.art Jeanette Bresson Ladegaard Knox E-mail: knox@sund.ku.dk Ph.d.-projekt: Thinking in Action, Re-thinking Life – Socratic Dialogue with People in Cancer Rehabilitation (abstract in danish and english) Full thesis can be obtained upon request to knox@sund.ku.dk Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen, submitted July 2015 Publikationer i PURE

I dødens nærvær – en kvalitativ undersøgelse af, hvordan patienter på hospice og deres pårørende forholder sig til eksistentielle aspekter af livet tæt på døden, ved Lene Moestrup

Sygeplejerske, cand. scient.san., ph.d. Lene Moestrup E-mail: lemo2@ucl.dk Ph.d.-projekt: I dødens nærvær – en kvalitativ undersøgelse af, hvordan patienter på hospice og deres pårørende forholder sig til eksistentielle aspekter af livet tæt på døden (abstract) Faculty of Health Sciences, University of Southern Denmark, completed April 2015 Publikationer

Personal crisis, Religious Coping and Transformations. A Qualitative Study on Pentecostal Danes’ Experiences of Religious Beliefs and Practices while facing a Crisis, by Dorte T. Viftrup

Psykolog, ph.d. Dorte Toudal Viftrup E-mail: dviftrup@health.sdu.dk Ph.d.-projekt: Personal crisis, Religious Coping and Transformations. A Qualitative Study on Pentecostal Danes’ Experiences of Religious Beliefs and Practices while facing a Crisis (complete thesis) Faculty of Health Sciences, University of Southern Denmark, defended February 2015. Publikationer januar 2015 Publikationer i PURE

Motherhood transition through an existential lens – meaning‐making among Danish first‐time mothers, by Christina Prinds

Jordemoder, cand.scient.san., RM, ph.d. Christina Prinds E-mail: cprinds@health.sdu.dk Ph.d.-projekt: Motherhood transition through an existential lens – meaning‐making among Danish first‐time mothers (complete thesis) Research Unit of Gynaechology and Obstetrics, University of Southern Denmark, defended 2015. Publikationer i PURE

Time for a change? Negotiations of religious continuity, change, and consumption among Danish cancer patients, by Nadja Ausker

Religionssociolog Nadja Ausker E-mail: nausker@gmail.com Ph.d.-projekt: Tid til forandring. Forhandlinger af religiøs kontinuitet, forandring og forbrug hos kræftpatienter i Danmark (abstract) Eng.: Time for a change? Negotiations of religious continuity, change, and consumption among Danish cancer patients. University of Copenhagen, completed 2012 Publikationer oktober 2014 Publikationer på academia

Existential meaning orientations. A humanistic-qualitative investigation of Danish people in cancer rehabilitation, by Elisabeth A. Hvidt

Mag. art. i komparativ religionshistorie og religionssociologi og ph.d. i humanistisk sundhedsforsking Elisabeth Assing Hvidt E-mail: ehvidt@health.sdu.dk Ph.d.-projekt: Existential meaning orientations. A humanistic-qualitative investigation of Danish people in cancer rehabilitation (abstract) Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, afsluttet november 2013. Publikationer oktober 2014 Publikationer i PURE$