Ph.d.-afhandling “Fra frelse til well-being? – Hospitalspræsters tænkning, tro og praksis i en terapeutisk kultur” ved Ole Raakjær

Afhandlingens bagsidetekst: Afhandlingen undersøger om den terapeutiske kultur har betydning for danske hospitals- og hospicepræsters tænkning, tro og praksis. Undersøgelsen, der bygger på individuelle og fokusgruppeinterviews med denne gruppe præster, sker på baggrund af den litteratur, man almindeligvis refererer til under begreber som ”den terapeutiske kultur, ”psykologiens tidsalder”, ”det psykologiske samfund” og ”terapiens triumf”, og […]

At nærme sig døden – menneskeligt og metodisk: En kvalitativ undersøgelse af kristne og muslimske kræftpatienter i palliative forløb, ved Hanne Bess Boelsbjerg

Religionshistoriker, ph.d., postdoc på Sociologisk Institutet, KU, Hanne Bess Boelsbjerg E-mail: hbb@soc.ku.dk PhD-projekt:  At nærme sig døden – menneskeligt og metodisk: En kvalitativ undersøgelse af kristne og muslimske kræftpatienter i palliative forløb (summary in danish and english) (complete project in danish). Forsvaret i juli, 2017.

Hospice – et levende hus: Analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg

Sygeplejerske, cand.cur., ph.d., lektor på University College Sjælland, Vibeke Steenfeldt Østergaard E-mail: vst@ucsj.dk PhD-projekt: Hospice – et levende hus: Analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg (summary in danish and english) (complete project in danish). Forskerskolen i Livslang Læring, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet. Forsvaret i april 2013. […]

The personal in the professional in end of life care 2012 – 2015

Kjetil Moen, PhD E-mail: kjetil.moen@uis.no Assistant professor at Institute of Health Science, University of Stavanger Ph.d.-projekt:”The personal in the professional in end of life care.” (Defended 2016) Abstract

Spiritual care in dementia nursing

Liv Skomakerstuen Ødbehr, PhD Email: liv.odbehr@inn.no PhD-project: “Spiritual care in dementia nursing. A qualitative, exploratory study.” Faculty of Medicine, University of Oslo. Institute of Health and Society Department of Nursing Science. Defended December 2015. Abstract. Publications.  

The significance of Religiousness in coping with Psychosis

Hilde Hanevik, PhD E-mail: hildehanevik@icloud.com PhD-project: “The significance of Religiousness in coping with Psychosis. A qualitative study.” Institute of Clinical Medicine, University of Oslo. Defended August 2016. Abstract

The illness experiences of older people with incurable cancer in specialized palliative health care contexts

Sigrid Helene Kjørven Haug, PhD E-mail: Sigrid.Helene.K.Haug@sykehuset-innlandet.no PhD-project: ”The illness experiences of older people with incurable cancer in specialized palliative health care contexts. A qualitative study in clinical psychology of religion of the interactions between daily living and existential meaning–making.” Innlandet Hospital Trust, Norwegian School of Theology. Defended October 2015. Abstract Publications

Hospicefilosofi i praksis – eksistentiel/åndelig omsorg for døende på hospice, ved Vibeke P. Graven

Ph.D., cand.mag. i humanistisk palliation og thanatologi Vibeke Poulsen Graven E-mail: vibeke@socsci.aau.dk Ph.d.-projekt: Hospicefilosofi i praksis – eksistentiel/åndelig omsorg for døende på hospice (summary in english) Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Ålborg Universitet, defended January 2015 Publikationer januar 2016

Thinking in Action, Re-thinking Life – Socratic Dialogue with People in Cancer Rehabilitation, by Jeanette B. Ladegaard

Ph.D., mag.art, cand.mag, exam.art Jeanette Bresson Ladegaard Knox E-mail: knox@sund.ku.dk Ph.d.-projekt: Thinking in Action, Re-thinking Life – Socratic Dialogue with People in Cancer Rehabilitation (abstract in danish and english) Full thesis can be obtained upon request to knox@sund.ku.dk Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen, submitted July 2015 Publikationer i PURE

I dødens nærvær – en kvalitativ undersøgelse af, hvordan patienter på hospice og deres pårørende forholder sig til eksistentielle aspekter af livet tæt på døden, ved Lene Moestrup

Sygeplejerske, cand. scient.san., ph.d. Lene Moestrup E-mail: lemo2@ucl.dk Ph.d.-projekt: I dødens nærvær – en kvalitativ undersøgelse af, hvordan patienter på hospice og deres pårørende forholder sig til eksistentielle aspekter af livet tæt på døden (abstract) Faculty of Health Sciences, University of Southern Denmark, completed April 2015 Publikationer