Kirke og Helse – Den Norske Kirke

Kirke og Helse er en meget interessant artikel, udarbejdet af Kirkerådet, som, kort sagt, diskuterer og reflekterer over hvordan Den Norske Folkekirke bidrager til et meningsfyldt og sundt liv.

Uddrag fra forordet: “Dette heftet gjengir en lett bearbeidet utgave av det saksdokumentet Kirkemøtet hadde til behandling. Det tematiserer kirkens helserelaterte tjeneste i vid forstand: som forebyggende helsearbeid, som hjelp til livsmestring, som medisinsk behandling og som omsorg for syke. Dokumentet drøfter helsebegrepet i lys av aktuelle forståelsesmåter. Intensjonen er å etablere en dypere forståelse som bekrefter at vi som kirke deler visjonen om å utføre denne viktige tjenesten i verden. Utredningen gir teologisk innsikt og tar opp helsefaglige utfordringer. På den måten kan den være en felles referanse for ulike deler av det kirkelige helsearbeidet. Framlegget er et ressursmateriale som kan bidra til å øke samhørigheten mellom de ulike arbeidsformene, og gi inspirasjon i arbeidet.”

Artiklen kan læses her.

Speak Your Mind