Food, Health and Philosophy in East and West

Kære Netværks-Venner.

Vi bruger PhD kurset i ”Food, Health and Philosophy in East and West”, bl.a. som en måde at danne god synergi mellem vore yngre forskningsmedarbejdere. ARLA og Carlsbergfondet støtter kurset økonomisk, samt KU-SUND PhD skolen. Sig gerne til hvis I har én/flere yngre medarbejdere fra jeres miljø som kunne have gavn/fornøjelse/læring af at deltage.

KU-SUND kræver ”først-til-mølle” indtil deadline 15. december – hvis de skal delvist støtte deltagelsen for den enkelte. De sidste år har der været en del flere tilmeldte, end vi kunne rumme, men det ville være super at få nogle med relateret til jeres/fælles netværk.

Se vedlagt foreløbigt program samt  https://www.thinkchina.ku.dk/phd-course/ . Tilmelding via KU-SUND PhD kursus hjemmesiden.

Bedste hilsener

Per Torp Sangild

Speak Your Mind