Workshop om eksistentielt rehabiliteringsforløb for mennesker med og efter kræft

Den 5. april 2019 inviterer REHPA og projektgruppen bag forløbet ”Energi til livet – et eksistentielt patientforløb for mennesker med kræft”til en spændende workshop i Odense.

Dagen byder på præsentation af erfaringer og forskning fra forløbet samt erfaringer med at inddrage eksistentielle aspekter i kommunal rehabilitering. Der vil blive god mulighed for at diskutere ideer til og muligheder for at implementere det eksistentielle område i kommunal rehabilitering.

PROGRAM – hent programmet som pdf

9.30 – 10.00 Morgenkaffe med brød
10.00 – 10.10 Velkomst ved Annette Rasmussen, REHPA
10.10 – 10.35 Introduktion til projekt ”Energi til Livet” ved Niels Christian Hvidt
10.35 – 11.15 Erfaringer fra Kirsten K Roessler, Karsten Flemming Thomsen og Ole Lindqvist
11.15 – 11.30 Kort pause
11.30 – 12.00 Erfaringer fra forløbsdeltagere
12.00 – 12.25 Erfaringer med at berøre eksistentielle temaer i kommunal rehabilitering for kræftramte i Køge Kommune ved Linda Ishøj Frederiksen
12.25 – 13.00 Forskningsmæssige fund og introduktion til eftermiddagen ved Elisabeth Assing Hvidt og Vibeke Graven
13.00 – 13.30 Frokost
13.30 – 14.30 Diskussion i grupper:
Arbejdes der med eksistentielle aspekter ved livstruende sygdom på din arbejdsplads?
Kan elementer fra forløbet implementeres i kommunal rehabilitering?
Hvilke elementer kan andre aktører tilbyde? Muligheder og forbehold?
Forslag til det videre arbejde med eksistentielle aspekter ved livstruende
sygdom i den rehabiliterende/palliative indsats?
Bidrag fra REHPA / SDU / andre?
14.30 – 15.00 Opsamling af gruppedrøftelser; tak for i dag ved Vibeke Graven og Annette Rasmussen
MÅLGRUPPE

Fagprofesionelle, der beskæftiger sig med rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende
sygdom.

TILMELDING

Deltagelse er gratis. Der er 50 pladser, som fordeles efter først-til-mølle-proncippet. Tilmeding senest den 22. marts 2019 på https://www.tilmeld.dk/REHPA-Energi-til-livet
Afbud meldes i god tid på rehpa@rsyd.dk.

PRAKTISK INFORMATION

Adresse: SDU, Campus Kollegiet, Campusvej 1 (ved Moseskovvej), 5230 Odense M

Parkering: Det er muligt at parkere på SDUs parkeringspladser (P Vest anbefales, da P Øst ofte er optaget) – se regler og oversigt. Bemærk særlig skiltning og regelsæt ved Kampus Kollegiet og Cortex Park.

INITIATIVTAGERE BAG REHABILITERINGSFORLØBET

Forskningsansvarlige:

Niels Christian Hvidt, professor, dr. theol., Forskningsenheden for Almen Praksis (FEA), SDU
Kirsten Kaya Roessler, professor, dr.phil., Institut for Psykologi (IFP), SDU
Projektgruppe:

Karen la Cour, professor, ph.d., REHPA
Elisabeth Assing Hvidt, adjunkt, ph.d., mag.art., FEA og Institut for Kulturstudier, SDU
Nina Rottmann, adjunkt, ph.d., REHPA og IfP, SDU
Helle Skaarup, forstander, cand.merc., Løgumkloster
Karsten Flemming Thomsen, hospitalspræst, cand. theol.
Ole Lindkvist, billedkunstner, Kuldiga
Annette Rasmussen, klinisk leder, sygeplejerske, SD, cand. cur, REHPA
Vibeke Graven, postdoc, cand.mag., REHPA

Speak Your Mind