Denmark

Senior researchers  

Professor, theol.dr. Niels Christian Hvidt, www.hvidt.comForskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet

Centrale interesse- og forskningsområder:

 • Religiøs Coping
 • Tro og Helbred
 • Teodicéproblemet
 • Patienters tro på guddommelig indgriben

Post.doc., cand.psyk. Peter La Cour, Leader of Knowledgecenter for functional diseases, Psychiatry Copenhagen, Københavns Universitet

Centrale interesse- og forskningsområder:

 • Modern understanding of functional diseases
 • Development and validation of the clinical Sources of meaning card method
 • Acceptance as a existential concept.

Lektor, cand.theol. Hans Raun IversenDet Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

Centrale interesse- og forskningsområder:

 • Religion and the national church in Denmark
 • N.F.S. Grundtvig and his impact
 • Mission in Denmark

Lektor, dr.med. Christoffer Johansen (CV), Center for Kræftforskning – Forskningsenheden Livet efter kræft, The Danish Cancer Society

Centrale interesse- og forskningsområder:

 • Elektromagnetiske felter og risiko for sygdom (højspændingsledninger, mobiltelefoner, mikrobølgeovne mv.).
 • Psykosociale støtte til kræftpatienter
 • Opfølgning efter kræftbehandling
 • Sammenhængen mellem psykologiske og sociale faktorer og kræftsygdomme.
 • Senfølger efter kræftbehandling

Professor, PhD Kaare ChristensenEpidemiologi, Biostatistik og Biodemografi, University of Southern Denmark

Centrale interesse- og forskningsområder:

 • Genetic-epidemiology
 • Twin studies
 • Age-related diseases
 • Reproduction, fertility, congenital malformations
 • Cleft lip and palate
 • Fetal programming

Lektor, ph.d. Tove Elisabeth Kruse, Erindring og historiebrug, Institut for Kultur og Identitet, Roskilde University

Centrale interesse- og forskningsområder:

 • Erindring og historiebrug

Lektor, cand.psyk., PhD Heidi Frølund Pedersen, Institut for Klinisk Medicin, Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Centrale interesse- og forskningsområder:

 • Validation of the Sources of Meaning and Meaning Life Scale in Danish
 • Acceptance-based psychological interventions among patients with chronic pain or functional disorders
 • Prayer and health among Christians
 • Psychology of religion

Cand.psyk., PhD Dorte Toudal Viftrup, Institut for Relationspsykologi

Centrale interesse- og forskningsområder:

 • Forskning i krise, tro, meningsskabelse og coping
 • Relationel sundhedspsykologi
 • Religionspsykologi

Adjunkt, cand.scient.san., PhD Christina Prinds, Gynækologi og Obstetrik, Syddansk Universitet

Centrale interesse- og forskningsområder:

 • Omsorg for langtidssyge, i et brugerperspektiv
 • Livs- og trosovervejelser i forbindelse med moderskab
 • Kognition og religion

Cand.scient.san., PhD Katja Schrøder, Gynækologi og Obstetrik, Forskningsenheden for Almen Praksis

Centrale interesse- og forskningsområder:

 • Traumatiske fødsler
 • Psykisk arbejdsmiljø blandt sundhedsprofessionelle
 • Værdier, tro og holdninger blandt jordemødre og læger
 • ‘Second victims’ i traumatiske hændelsesforløb.

Sygeplejerske, PhD Lene Moestrup, University College Lillebælt

Centrale interesse- og forskningsområder:

 • Palliation
 • Palliativ tværsektoriel indsats
 • Eksistentiel psykologi (tværfaglige, religiøse, spirituelle og sekulære forhold)
 • Onkologisk omsorg

 

Religionshistoriker, PhD Hanne Bess Boelsbjerg, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Centrale interesse- og forskningsområder:

 • Etniske minoriteters eksistentielle og spirituelle behov under livstruende sygdom
 • Tro blandt kræftpatienter i palliative forløb.
 • Danskeres dødsopfattelser
 • Teoretiske tilgange: Kropsfænomenologi, narrativ medicinsk antropologi og spirituel coping.

 

Teolog Diana Rigtrup, Lektor på Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet, Institut for Skole og Læring, Metropol. 

 

PhD students

Religionssociolog Christian Balslev van Randwijk (crandwijk@health.sdu.dk)

Læge Alex Kappel Kørup (akorup@health.sdu.dk)

Religionshistoriker Anne Buch Møller (anbm@cas.au.dk)

Antropolog Ricko Damberg Nissen (rnissen@health.sdu.dk)

 • information on their projects can be found here.

Others

Cand.mag. i religionssociologi og historie Majbritt Normann Nielsen (majbrittnormannn@gmail.com). CV, 2016.

 • Involveret i projektet Eksistenslaboratorium, hvis formål er at styrke sundhedsprofessionelle i deres arbejde med eksistentiel støtte til patienter og pårørende. Yderligere info om projektet kan findes her.

Cand.theol. og hospitalspræst Maria Baastrup Jørgensen (mbaj@km.dk). CV, 2016

 • Maria Baastrup er involveret i projektet Eksistenslaboratoriet, sammen med bl.a. Majbritt Normann Nielsen.