Nationalt Symposium om Professionel Patientkommunikation

Professionel patientkommunikation – Hvad er det? Og hvad skal der til for at sikre høj og ensartet kvalitet?    

 

Målgruppe

Ansatte ved universiteter, hospitaler, regioner, kommuner og uddannelsesinstitutioner med særlig interesse for patientkommunikation, samt politikere, patientorganisationer og patient- og pårørenderåd.


Oplæg
Dette symposium har til formål at drøfte og konkretisere, hvad der skal til for at vi kan tilgodese de forventninger og krav, der i dag møder sundhedsprofessionelle i deres daglige praksis i forhold til samarbejde og kommunikation med patienter og pårørende.

I fremtidens sundhedsvæsen skal personalet mestre kommunikation, der fremmer helbredelse, understøtter behandling og hjælper kroniske og uhelbredeligt syge patienter til et trygt og godt liv.

Spørgsmålet er, hvordan personalet klædes endnu bedre på til at klare disse krav og udfordringer i en hverdag, hvor mange oplever, at den reelle tid sammen med patienten er kort og skærmopgaver
stjæler opmærksomhed.

Sammen med eksperter i patientkommunikation, patienter, sundhedspersonale og andre aktører i sundhedsvæsenet, vil symposiet bidrage med at belyse spørgsmål som:

– Hvordan kan vi sikre en kontinuerlig evidensbaseret udvikling af de relationelle og kommunikative kompetencer i sundhedsvæsenet?

– Hvad skal der til for, at de kommunikative kompetencerne bliver fastholdt, forsat udvikles og også udmønter sig overfor patienter og pårørende?

– Hvad skal der til for, at den viden, der allerede eksisterer om effektfuld patientkommunikation, bliver bredt og ensartet implementeret i sundhedsvæsenet?

 

Arbejdsgruppe

Rikke Leth-Larsen, Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU; Niels Christian Hvidt, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU; Dorte Jeppesen, Enhed for kompetenceudvikling og Uddannelse, Region Hovedstaden; Nicolaj Faber Holm, Komiteen for Sundhedsoplysning; Marianne Lau, Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenet; Jette Ammentorp, Sygehus Lillebælt / SDU 

 

Foreløbigt program

Facilitator: Line Gade, journalist, ejer af virksomheden ’Om sundhedskommunikation’

9.00 – 9.50     Registrering, kaffe & brød

9.50 – 10.00   Velkomst

10.00 – 11.30 Udfordringer og erkendelser

 • ”Lægen flytter ind hos myelomatoseforeningen / jeg lever med en udløbsdato”               v/Charlotte Bøving, speciallæge i almen medicin og livsstilsekspert 
 • ”Om ikke at turde nævne elefanten i rummet”
  Stine Novrup Clemmensen, PhD, læge ved Klinik for blodsygdomme, Rigshospitalet
 • ”En hjertesak. Forutsetninger for god kommunikasjon”
  v/ Pål Gulbrandsen, professor, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og Akershus Universitetssykehus

KAFFE : 11.30 – 11.50

11.50 – 13.00  Hvad er professionel kommunikation? 

 •  ”Sorgen er en kraft”
  v/ Esben Kjær, radiovært og forfatter
 • ”What is professional communication? What difference does it make and what is needed to maintain the focus on communication?”
  v/Jonathan Silvermann, Professor of Academic General Practice, School of Medicine, Deakin University, Australia

FROKOST : 13.00 – 14.00

14.00 – 16.15  Fra ord til handling – hvad skal der til?

 • ”Kend dig selv for at kende dem, du kommunikerer med: Om vore egne værdiers betydning for vor egen trivsel og vore evner til at indgå meningsfulde og helende relationer med andre mennesker”
  v/ Niels Christian Hvidt, dr.theol., Professor i eksistentiel og åndelig omsorgved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet i Odense
 • “Where are we internationally? Can we set goals for the quality of good communication?”
  v/Peter Martin, Professor of Clinical Communication & End-of-Life Care, Deakin University School of Medicine, Australia
 • Paneldebat på baggrund af spørgsmål der er samlet ind i løbet af dagen

Panel: Morten Freil, Marianne Jensen, Morten Sodemann, mfl.

 • Afrunding

Speak Your Mind