Eksistentielle og Åndelige behov blandt kræftpatienter og overlevende efter hjertestop

Baggrund Forskning viser, at mennesker vender sig mod trostraditioner, som de måske tidligere har afvist, jo mere de ældes, kæmper med sygdom og nærmer sig død, og at sygdom og krise driver og intensiverer eksistentielle og åndelige behov. At blive diagnosticeret med kræft eller overleve hjertestop kan repræsentere sådanne kriser. Undersøgelser, også fra Danmark, har fundet, at åndelighed er forbundet med reduceret risiko for kræft og længere levetid, selvom kun få studier har undersøgt sammenhængen mellem eksistentielle og åndelige behov, sygdomsforløb og levetid hos ældre kræftpatienter. Forskning viser, at mange patienter med hjerte-kar-sygdom oplever høje niveauer af uopfyldte eksistentielle og åndelige behov, og et moderat stærkt ønske om, at lægen eller andre sundhedsmedarbejdere kan imødekomme disse behov. Undersøgelser antyder ligeledes, at palliative patienter, der oplever lave niveauer af eksistentiel og åndelig støtte, har lavere livskvalitet, oplever flere komplikationer og er forbundet med højere samlede medicinske omkostninger. Den nuværende undersøgelse er således motiveret af behovet for sundhedspersonale til at vide om kræft- og hjertepatienters åndelige ressourcer og behov for at yde tilstrækkelig åndelig pleje i en så sekulær kultur som den danske. Projektet sigter også mod at undersøge associationer mellem eksistentielt og åndeligt velvære og medicinske omkostninger i et sundhedsøkonomisk perspektiv.

Formål At undersøge (1) hvilke åndelige ressourcer og behov kræftpatienter og overlevende efter hjertestop har. (2) hvilke typer udbydere af eksistentiel og åndelig pleje disse patienter benytter, og hvordan de vurderer den støtte, der ydes af disse. (3) i hvilken grad eksistentielle og åndelige behov og ressourcer, såvel som støtte, påvirker disse patienters livskvalitet, opfattelse af sygdom og sygdomsforløb samt de samlede medicinske omkostninger. (4) at undersøge hvordan frygt for Covid-19 påvirker eksistentielle og åndelige behov i sårbare patienter.

Metode Undersøgelsen er designet som et stort spørgeskemabaseret case-kontrol-studie, forudgået af kvalitative kognitive tests, interviews og validering af spørgeskema. Det er baseret på data fra registre og en national spørgeskemaundersøgelse.

Diskussion Projektet præsenterer en tværfaglig tilgang til sundhed hos kræftpatienter og hjertepatienter, der bygger på teologi, psykologi, medicinske videnskaber og humaniora. Vi håber, at undersøgelsen vil danne grundlaget for en evidensbase, hvorpå man kan bygge gode, relevante og kliniske interventioner og muligheder for pleje til at understøtte kræftpatienter og overlevende efter hjertestops eksistentielle og åndelige behov. Derudover undersøger vi faktorer, der fremmer eksistentiel og åndelig rehabilitering og associationer til medicinske omkostninger. Vi forventer, at resultater bliver dissemineret i videnskabelige publikationer, gennem uddannelse og struktur af sundhedsvæsenet.

 

 

Principal Investigators:

PhD-student, MD, Tobias Kvist Stripp1, Prof., ThD Niels Christian Hvidt[1],[2]

and Prof., MD, PhD Jens Søndergaard1

 

Project Group:

Prof., MD, PhD Arndt Büssing[3],2

Prof., MD, PhD Karen Andersen-Ranberg2,[4]

Prof., MD, PhD Axel Diederichsen[5],[6]

Assoc.Prof., MD, PhD Lars Henrik Jensen[7],[8]

Senior Statistician, PhD Sonja Wehberg1

 

[1] Research Unit of General Practice, Institute of Public Health, University of Southern Denmark, Odense C 5000, Denmark

[2] Academy of Geriatric Cancer Research (AgeCare), Odense University Hospital, 5000 Odense C, Denmark

[3] Institute of Integrative Medicine, Faculty of Medicine, Witten/Herdecke University, Herdecke D-58313, Germany

[4] Danish Aging Research Center, Research Unit of Epidemiology, Biostatistics and Biodemography, Institute of Public Health, University of Southern Denmark, Odense C 5000, Denmark

[5] Department of Clinical Research, University of Southern Denmark, 5000 Odense C, Denmark

[6] Department of Cardiology, Odense University Hospital, 5000 Odense C, Denmark

[7] Department of Regional Health Research, University of Southern Denmark, 5000 Odense C, Denmark

[8] Department of Oncology, Vejle Hospital, 7100 Vejle, Denmark