Hvad gør coronakrisen ved os?

En dansk spørgeskemaundersøgelse – en del af at samarbejde på tværs af lande.

Corona-krisen har vendt op og ned på danskernes hverdag i en periode, og mange har vænnet sig til nye måder at være sammen på. Kriser kan både opleves omvæltende og forstyrrende – og de kan afstedkomme nye reaktioner, prioriteringer og indsigter på godt og ondt. Denne undersøgelse sætter fokus på, hvordan coronakrisen har påvirket danskerne, hvordan den opleves og hvordan den enkelte har håndteret den.

Undersøgelsen er en del af et internationalt samarbejde med deltagere fra Østrig, Schweiz, Tyskland og Norge. Det giver mulighed for at undersøge forskelle og ligheder i befolkningsgrupper.

I perioden 15. maj – 8. juni 2020 indsamles data i den danske befolkning. For personer der giver tilsagn til at blive kontaktet igen, vil undersøgelsen blive gentaget senere.

Undersøgelsens resultater forventes at kunne informere om, hvordan krisehåndtering kan tilrettelægges på sigt og bidrage med viden til at fremme folkesundhed i almindelighed.

Undersøgelsen foretages af en forskergruppe bestående af:

Heidi Frølund Pedersen, seniorforsker ved Aarhus Universitets Hospital

Heidi Würtzen, seniorforsker ved Rigshospitalet

Peter la Cour, Ph.D. seniorforsker, Sykehuset Innlandet, Norge

Tobias Kvist Stripp, Ph.D. studerende ved Syddansk Universitet

Niels Christian Hvidt, professor ved Syddansk Universitet

Line Helene Clausen, Psykologistuderende ved Syddansk Universitet 

Maja Line Volden, Psykologistuderende ved Syddansk Universitet