Here are a number of instruments for research into Faith and Health. The site is constantly updated, and if you or your institution has developed / validated new instruments, scales or the like, you are invited to submit them to the webmaster so that they can be presented here.

Ny lærebog om åndelig omsorg

[:en]Dear All, Here is a book that may be of interest. Munksgaard publishes a textbook on spiritual care. Editors: Vibeke Østergaard Steenfeldt, Niels Christian Hvidt og Dorte Toudal Viftrup. SPIRITUAL CARE describes a cross-disciplinary core service, which is of great importance for how patients and citizens experience difficult living conditions. Historically, spiritual care has been crucial…

Read more

New Book at Springer "Spirituality in Healthcare: Perspectives for Innovative Practice"

[:en]  Dear All, This new book with individual chapters accessible at Springer might be of interest to many: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-04420-6  From the presentation of the book: This book provides a condensed but comprehensive up-to-date overview of spirituality and its application to health care. The need for healthcare workers to provide spiritual care or meet patients’ spiritual needs…

Read more

Hostility to Hospitality: Spirituality and Professional Socialization within Medicine

Dear Friends and Colleagues,  Tracy and Michael Balboni from Harvard Medical School have published an interesting book together titled Hostility to Hospitality: Spirituality and Professional Socialization within Medicine with Oxford University Press: https://global.oup.com/academic/product/hostility-to-hospitality-9780199325764?cc=dk&lang=en& There have been many interesting responses to the book.  There is an entire special issue of Society with reflections on and responses to the…

Read more

At møde verden med undren – Dannelse, innovation og organisatorisk udvikling i et værensfilosofisk perspektiv

Finn Thorbjørn Hansen At arbejde undringsdrevet flytter horisonten for vores arbejde. I praksis vender en sådan horisontforskydning op og ned på de processer, vi er blevet vant til at bruge i udviklings- og innovationssammenhænge. Vi skal begynde at gøre noget andet – og der er noget, vi skal holde op med! I At møde verden…

Read more

Book: Meaning-making Methods for Coping with Serious Illness

In their new book, the Fereshteh Ahmadi and Nader Ahmadi explore the influence of culture on choice of coping methods, be they purely religious, spiritual or existential. The term “existential meaning-making coping” is used to describe coping methods that are related to existential questions; these methods include religious, spiritual and existential coping methods. Meaning-making Methods for…

Read more

Bog: Hospice – æstetik, eksistens, omsorg

[:en]Bogen “Hospice – æstetik, eksistens, omsorg” er en ny forskningsbaseret antologi om hospicebevægelsens æstetik, etik og omsorg, som netop nu blevet udgivet. Bogens forfattere kommer fra forskellige grene af videnskaben, bl.a. sygeplejen, teologien, filosofi og antropologi, og bogen giver derfor en bredspektret indsigt i den forskning, som de senere år er foretaget på de danske hospicer. I…

Read more

Kræften og kraften. Hverdagskristendom i et netværksteologisk perspektiv. Af cand.theol., ph.d. Christine Tind Johannessen-Henry

I bogen “Kræften og Kraften. Hverdagskristendom i et netværksteologisk perspektiv” har cand.theol., ph.d. Christine Tind Johannessen-Henry undersøgt, hvordan kristendom eksisterer i vores hverdagsliv. Bogen handler om de måder, tro viser sig på, når vi er blevet ramt af begivenheder som alvorlig sygdom, og om troens intensitet, når vi er truet på vores eksistens. Fremstillingen er…

Read more

"Vilsenhetens epidemiologi: En religionspsykologisk studie i existentiell folkhälsa" af Cecilia A. Melder

Dear Network, Cecilia A. Melder, a psychologist of religion from Uppsala Universitet in Sweden, has finished her treatise “The epidemiology of lost meaning: A study in psychology of religion and existential public health in a Swedish context”. Abstract The existential dimension has gained importance in health studies in the last decades (Moreira-Almeida & Koenig, 2006;…

Read more

"Hvad i alverden er meningen? Om at leve med kronisk sygdom og handicap" af Lisbeth Riisager Henriksen (red.)

On April 14 the book “Hvad i alverden er meningen? Om at leve med kronisk sygdom og handicap” by Lisbeth Riisager Henriksen (red.) was published. This book is about living with a chronic disease and handicap. Den 14. april udkom “Hvad i alverden er meningen? Om at leve med kronisk sygdom og handicap” af Lisbeth Riisager Henriksen (red.).…

Read more

Om Susan Strangs ph.d.-afhandling: Thesis by Susan Strang: EXISTENTIAL CHALLENGES AND COPING IN PALLIATIVE CANCER CARE – Experiences of patients and family members

Susan Strang has defended a ph.d.-thesis at the Karolinske Institutet in Sweden in 2008 with the title Existential Challenges and Coping in Palliative Care – Experiences of patients and family members. It is now available here. She has other interesting article with relevance for the field of faith and health, published with her brother Peter Strang: Existential…

Read more

Ny bog om etniske minoriteter i sundheds- og socialvæsenet

A new book on ethnic minorities in Denmark entitled “Tro, omsorg og interkultur – erfaringer fra social- og sundhedsområdet” has been published. Follow this link to read more about the book: http://www.gyldendal-akademisk.dk/Newsletter/NyhedsbrevHansReitzel/Socialogsundhedsfag/Tro%20omsorg%20og%[email protected]&us_safe_id=35154U75C11803F34C” Kære Alle, Følgende er indsendt af Naveed Baig, Etnisk Ressourceteam ved Rigshospitalet: “Det er med stor glæde at vi kan præsentere en ny bog…

Read more

Samfund uden Gud

“Society without God” is a new book by the american sociologist of religion Phil Zuckerman. “Society without God” describes Phil Zuckermans researchproject about Denmark and the religiousness of the Danes. Why are the Danes less religious than the rest of the world? And how can their society work anyway? These are some of the questions…

Read more

I hjertet af Danmark

“I hjertet af Danmark” (In the heart of Denmark) is a new book about mentalities and institutions in Denmark written by Peter Gundelach; Hans Raun Iversen; Margit Warburg. Hans Reitzels Forlag, København 2008Ny bog om institutioner og mentaliteter i Danmark: Peter Gundelach; Hans Raun Iversen; Margit Warburg. Hans Reitzels Forlag, København 2008 Pressen skrev: Der…

Read more

Kan bjerge flytte troen?

New book of the meaning of life; of religion and health: Christoffer Johansen and Niels Christian Hvidt (ed). Gyldendal 2008. For more information: kanbjergeflyttetroen.dkNy bog om meningen med livet; om religion og helbred: Christoffer Johansen og Niels Christian Hvidt (red). Gyldendal 2008. Læs mere her: kanbjergeflyttetroen.dk Forlaget skriver: Oplevelsen af alvorlig, livstruende sygdom er hverdag for mange…

Read more