PhD-project regarding Existential and Spiritual Needs of Cancer patients and Cardiac Arrest Survivors

Project period: 2020-2023 Tobias Kvist Stripp is a medical doctor and has begun as ph.d.-student with Niels Christian Hvidt as main supervisor on a project regarding spiritual needs among cancer patients and people who have survived cardiac arrest. It will include also the Greyson Scale on Near Death Experiences. ABSTRACT Background Research shows that people…

Read more

Ph.d.-afhandling "Fra frelse til well-being? – Hospitalspræsters tænkning, tro og praksis i en terapeutisk kultur" ved Ole Raakjær

[:en] Afhandlingens bagsidetekst: Afhandlingen undersøger om den terapeutiske kultur har betydning for danske hospitals- og hospicepræsters tænkning, tro og praksis. Undersøgelsen, der bygger på individuelle og fokusgruppeinterviews med denne gruppe præster, sker på baggrund af den litteratur, man almindeligvis refererer til under begreber som ”den terapeutiske kultur, ”psykologiens tidsalder”, ”det psykologiske samfund” og ”terapiens triumf”,…

Read more

Psychiatry, Religion, and Spirituality: A study on how psychiatrists approach relig topics in Danish psychiatric clinical practice

Cand. mag i religionsvidenskab og antropologi, Ricko Damberg Nissen E-mail: rnissen@health.sdu.dk PhD-projekt: Psychiatry, Religion, and Spirituality: A study on how psychiatrists approach religious/spiritual topics in Danish psychiatric clinical practice (abstract in english) Ricko is expected to defend his project in 2019.

Read more

At nærme sig døden – menneskeligt og metodisk: En kvalitativ undersøgelse af kristne og muslimske kræftpatienter i palliative forløb, ved Hanne Bess Boelsbjerg

Religionshistoriker, ph.d., postdoc på Sociologisk Institutet, KU, Hanne Bess Boelsbjerg E-mail: hbb@soc.ku.dk PhD-projekt:  At nærme sig døden – menneskeligt og metodisk: En kvalitativ undersøgelse af kristne og muslimske kræftpatienter i palliative forløb (summary in danish and english) (complete project in danish). Forsvaret i juli, 2017.

Read more

Hospice – et levende hus: Analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg

[:en]Sygeplejerske, cand.cur., ph.d., lektor på University College Sjælland, Vibeke Steenfeldt Østergaard E-mail: vst@ucsj.dk PhD-projekt: Hospice – et levende hus: Analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg (summary in danish and english) (complete project in danish). Forskerskolen i Livslang Læring, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet. Forsvaret i april 2013.…

Read more

Spiritual care in dementia nursing

[:en]Liv Skomakerstuen Ødbehr, PhD Email: liv.odbehr@inn.no PhD-project: “Spiritual care in dementia nursing. A qualitative, exploratory study.” Faculty of Medicine, University of Oslo. Institute of Health and Society Department of Nursing Science. Defended December 2015. Abstract. Publications.  [:DA]Liv Skomakerstuen Ødbehr, PhD Email: liv.odbehr@inn.no PhD-project: “Spiritual care in dementia nursing. A qualitative, exploratory study.” Faculty of Medicine, University of…

Read more

The illness experiences of older people with incurable cancer in specialized palliative health care contexts.

Sigrid Helene Kjørven Haug, PhD E-mail: Sigrid.Helene.K.Haug@sykehuset-innlandet.no PhD-project: ”The illness experiences of older people with incurable cancer in specialized palliative health care contexts. A qualitative study in clinical psychology of religion of the interactions between daily living and existential meaning–making.” Innlandet Hospital Trust, Norwegian School of Theology. Defended October 2015. Abstract Publications

Read more